Kalibrace

Další týden a další memo Howarda Markse, tentokrát s názvem „Kalibrace“. Marks na začátku mema shrnul nejdůležitější závěry z posledních 4 memorand, které napsal v průběhu uplynulého měsíce. Dále se věnoval investování v současných nelehkých podmínkách. Vysvětlil svůj přístup kalibrace, kdy se v rámci investování snaží vždy určit správný poměr mezi ofenzivou a defenzivou, a to s ohledem na riziko ztráty peněz vs. riziko ušlé příležitosti. Zároveň konstatoval, že je nesmyslné čekat s nákupy na dno. Nikdo totiž netuší, kdy nastane. Investoři nemohou vědět, zda bylo dnes dno dosaženo, když jeho dosažení závisí na tom, co se stane zítra.

Kompletní memo naleznete ZDE.

Hlavní myšlenky:

 • Scénáře dalšího vývoje jsou extrémně variabilní.
 • Pouhé posouzení plusů a mínusů současné situace nám neřekne, zda bude budoucnost příznivá či nepříznivá. Nejdůležitější je odhadnout, které faktory budou mít největší vliv.
 • Za normálních okolností je většinou nejbližší budoucnost podobná minulosti. Dnes se však shodneme, že tomu tak nebude. Potýkáme se s extrémní mírou nejistoty a nemáme žádná vodítka z minulosti, kterých bychom se mohli chytit.
 • Budoucnost je vždy neznámá. Dnes však ještě více než kdy jindy. Počet různých možných budoucích scénářů je obrovský a pravděpodobnost jejich materializace těžko odhadnutelná. Vše, co dnes máme, jsou jen subjektivní názory.
 • Nikdo vám není schopný říci, kdy přesně máte nakoupit či prodat, protože nikdo neví.
 • Všechny vynikající investice začínají znepokojením. V posledních dnech je znepokojena spousta lidí.
 • Nic nenakupovat v dobách několikaletých minim je chyba.
 • Pro investory je nejdůležitější určit správný poměr mezi ofenzivním a defenzivním přístupem. Vždy bychom měli zvážit dvě hlavní rizika – riziko ztráty peněz a riziko ušlé příležitosti.
 • Marks se domnívá, že v současnosti není vhodné volit defenzivní přístup. Je na čase, aby se investoři, kteří byli v minulosti defenzivní, přesunuli směrem k neutrální pozici či dokonce do ofenzivy.
 • Marks se v současnosti již tolik neobává ztráty peněz a je ochotný investovat s tím, jak krize postupuje. A to i přesto, že je výhled stále nepříznivý.
 • Nikdo netuší, kdy bude dno bear marketu! Dnes nemůžeme vědět, zda bylo dosaženo, když jeho dosažení závisí na tom, co se stane zítra. Proto říkat, že čekáme na dno, je naprosto iracionální.
 • Pokud chtějí investoři nakupovat, měli by nakupovat při poklesu cen, když je dostatek prodávajících a ceny padají.
 • Cílem investora by mělo být udělat velký počet dobrých nákupů a ne několik málo perfektních nákupů.
 • Čekání na dno je hloupé! Pokud je něco levné – měřeno poměrem tržní cena ke skutečné vnitřní hodnotě – měli bychom nakupovat. A pokud se to stane ještě levnější, měli bychom toho přikoupit ještě víc.
 • Výše uvedené však není jednoduché. Je velmi těžké nakupovat, když je člověk obklopen špatnými zprávami, ceny prudce padají a nikdo nemá ponětí, kdy se propady zastaví.
 • Závěrem konstatuje, že:
  • a) trhy mohou být v následujících měsících níže, než jsou dnes,
  • b) když objeví dobrou hodnotu, nakupují, a to i dnes.