Jedinečný zdroj fundamentálních dat o akciích po roce opět aktualizován

I přesto, že rychlý rozvoj informačních technologií v posledních letech značně usnadnil přístup k informacím a jejich zpracovávání, nemusí být pro drobného investora přístup ke kvalitním a dobře strukturovaným akciovým datům vždy snadný. Čím dál více obsahu, který byl v minulosti zdarma, se přesouvá do placených sekcí. Tato situace se stává pro řadu drobných investorů s relativně nízkým objemem kapitálu nepříznivá, protože jim přirozeně zvyšuje jejich celkové náklady spojené s investováním. O to více proto člověk tleská lidem jako Aswath Damodaran, kteří nabízí zcela zdarma rozsáhlou databázi údajů o akciích, která sahá až do devadesátých let a na začátku každého roku bývá pravidelně aktualizována. Nejinak tomu je i letos.

Aktualizovaná data naleznete ZDE.

Jaké informace na Damodaranových stránkách naleznete?

Jsou to například:

 • Hodnotové ukazatele
  • Ukazatele P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA, PEG, ROE a odhady růstu z Value Line, a to vše pro jednotlivé sektory a v případě vybraných ukazatelů i průměry pro jednotlivé země.
 • Odhady růstu zisků a tržeb
  • Průměrný růst zisků a tržeb jednotlivých sektorů v uplynulých letech a odhady růstu v budoucnu.
 • Odhady Cash-flow
 • Provozní a čisté ziskové marže dle jednotlivých odvětví.
 • Držení akcií insidery a institucionálními investory
 • Dividendová politika
 • Kapitálová struktura a náklady kapitálu jednotlivých odvětví
 • Sazby a rizikové prémie
 • Ratingy, dluhy a úrokové krytí
 • Historická výkonnost US akcií a dluhopisů
 • A další

Proč poskytuje Damodaran výše uvedená data zdarma? Co vše v nich lze dohledat? Odpovědi a stručný úvod k aktualizaci v roce 2020 naleznete v krátkém videu od samotného Damodarana.