Japonské akcie – zakořeněné předsudky vedou k ignorování zlepšující se reality

Americká value investiční společnost GMO publikovala na svých stránkách zajímavé zamyšlení nad japonskými akciemi, které v současnosti považuje za atraktivní investiční příležitost. GMO ve stručném shrnutí uvádí:

„Většina dnešních globálních akciových portfolio manažerů je v Japonsku podvážena. Zastávají názor, že Japonsko je místem s pomalým růstem, nízkými zisky a nízkou rentabilitou investic, a to kvůli protivětru v podobě demografie a paternalistickému firemnímu systému. My však věříme, že reformy vedly ke zvýšení ziskovosti a přívětivějšímu prostředí pro akcionáře, což je důležitým sekulárním větrem v zádech investorů. Zatímco Japonsko je a zůstane cyklické, věříme, že investoři by udělali dobře, kdyby přehodnotili své předsudky a uznali, že došlo k podstatné změně. Tato změna vedla k lepším fundamentům, než si většina uvědomuje, a je dobrým znamením pro dlouhodobé investory.“

Klíčové body textu:

  • Dlouhotrvající firemní, ekonomické a kulturní přesvědčení v minulosti v Japonsku upřednostňovalo širokou skupinu stakeholderů před akcionáři.
  • Reformy však vedly k mnohem příznivějšímu prostředí pro akcionáře a způsobily růst ziskovosti. Tyto snahy představují důležitý sekulární vítr v zádech investorů.
  • Obtížné provozní kroky, jako je zvyšování cen, snižování nákladů a odprodej vedlejších podnikatelských aktivit, vedly k růstu ziskových marží, a tím i ke zlepšení rentability vlastního kapitálu (ROE). Optimalizace nafouknutých rozvah vydláždí cestu k dalšímu růstu ROE.
  • Z top-down perspektivy považuje GMO japonské akcie za atraktivní. Ve světě drahých akcií jsou japonské value akcie s nízkou tržní kapitalizací jednou z nejzajímavějších investičních příležitostí.

Více se dočtete v dokumentu ZDE.

Rentabilita kapitálu v Japonsku za uplynulych 30 let
Zisky na akcii USA_EM_Evropa_Japonsko od roku 1997