Jaká je dlouhodobá výkonnost firem, které zpětně odkupují akcie?

Společnost WisdomTree publikovala zajímavý článek (ZDE), v němž se věnuje rozdílům ve výkonnosti jejich ETF WisdomTree U.S. Value Fund (Ticker: WTV, kopíruje WisdomTree U.S. LargeCap Value Index) a Russell 1000 Value Indexu. Oba indexy investují do amerických value akcií. Díky rozdílné metodice a konstrukci indexu drží nicméně každý z nich jiné akcie, což se přirozeně odrazilo i na jejich výkonnosti. ETF zhodnotil od počátku roku (k 21. 8. 2023) o 11,45 %, Russell 1000 Value Index však pouze o 4,46 %.

Různá výkonnost odlišně konstruovaných value indexů není zase až takovým překvapením. Mnohem zajímavější je nicméně část článku, kde se autoři věnují dlouhodobé výkonnosti firem, které zpětně odkupují své vlastní akcie. Pro srovnání výkonnosti byla použita data z Kenneth French Data Library od roku 1963. Firmy byly rozděleny do několika kategorií. Klíčové jsou však tři. Společnosti:

  • , které zpětně odkupují své vlastní akcie (Negative Share Issuance),
  • jejichž množství akcií zůstává v čase konstantní (Zero Share Issuance),
  • a firmy, které výrazně navyšují množství emitovaných akcií (Highest Share Issuance).

Autoři zároveň porovnávali i rozkolísanost cen jednotlivých kategorií v čase. Výsledek? Výkonnost společností, které zpětně odkupovaly akcie, překonala výkonnost trhu, a to při nižší rozkolísanosti cen (volatilitě). Naopak firmy navyšující množství emitovaných akcií dosáhly mnohem horší výkonnosti při vyšší rozkolísanosti cen.

Vykonnost firem se zpetnymi odkupy akcii