Jak vybírá akcie value investor Arnold Van Den Berg? Vždy pečlivě studuje worst case scénáře a hledá akcie s příznivým poměrem výnos/riziko.

Value investor Arnold Van Den Berg byl před několika týdny hostem Ivey Business School, na níž přednášel studentům o svém value investičním přístupu. Rozebíral 3 hlavní faktory, které ovlivňují akcie, pospal svůj přístup k investování a vše demonstroval na konkrétním příkladu společnosti Schlumberger (SLB) a Westrock (WRK). V neposlední řadě hovořil o konkurenční výhodě společnosti, jak poznat firmy s konkurenční výhodou či o value traps a jak se jim vyhnout. Závěrem poradil začínajícím investorů, na co by se v začátcích měli zaměřit.

Pdf prezentaci naleznete ZDE.

Hlavní myšlenky:

 • Investor má 2 hlavní způsoby, jakými se může učit
  • Skrze moudrost ostatních
  • Skrze vlastní chyby a utrpení
 • Akciové trhy často rostou i prudce klesají díky psychologii investorů, nikoliv díky fundamentům. Investor by měl pochopit vliv psychologie na rozhodování investorů.
 • V letech 1973-1974 propadly akciové trhy o 48,3 %, a to i přesto, že zisky firem v daném období vzrostly o 48,4 %. P/E indexu S&P 500 pokleslo z 19,1 na 7,3. Jaký byl důvod propadu? Inflace, která skokově vzrostla z 3,2 % na 11 %.
 • Inflace a výše úrokových sazeb mají vliv na chování investorů.
 • Trendy většinou pokračují do doby, než nastane zlom v rámci kontinuity hlavní myšlenky či příběhu, který za trendem stojí. To je někdy důležitější než samotné fundamenty.
 • V letech 1980-1990 poklesla inflace z 13,5 % na 5,4 %. Zisky S&P 500 vzrostly o 48,88 %. Ukazatel P/E však vyskočil o 105,6 % (7,1 -> 14,6) a index samotný o 210,4 %.
 • Při posuzování, zda je americký akciový trh drahý či levný, používá namísto P/E indexu S&P 500 raději Value Line Composite Index, který obsahuje 1 700 společností a používá mediánové P/E.
 • S&P 500 není ve spekulativní bublině.
 • Výnosy US dluhopisů jsou velmi nízké. Jakmile rychle vzroste inflace, ceny dluhopisů velmi prudce poklesnou (výnosy porostou) a P/E akciových trhů prudce propadne (a s nimi i cena).
 • Nejdůležitějšími 3 faktory, které ovlivňují akcie, jsou inflace, úrokové sazby a fundamenty společnosti.
 • V další části přednášky na příkladu akcií Schlumberger (SLB) popisuje svůj přístup k oceňování akcií. Nejdříve zkoumá odvětví na základě valuačních ukazatelů, kdy studuje historii valuací za několik desetiletí, přičemž jednotlivé ukazatele rozděluje do několika intervalů a zkoumá, kolik dní se v daném rozmezí pohybovaly. V případě akcií společnosti Schlumberger, která působí v oblasti těžby ropy, jsou hospodářské výsledky firmy silně závislé na cenách ropy. V současnosti jsme však v situaci, kdy jsou ceny ropy relativně nízko, valuace celého odvětví nízko a i valuace Schlumbergeru nízko, což je příznivé. Van Den Berg následně zkoumá, jak se cena akcií chovala v několika minulých cyklech – z hlediska tržní ceny, valuací a příčin poklesu/růstu. Potom intenzivně přemýšlí o „worst case“ scénáři a o minulých worst case scénářích. Prozkoumá nejnižší dosažené valuace za několik desetiletí v rámci různých cyklů a porovná je s dnešními hodnotami. Začíná nakupovat 25 % nad nejnižšími valuacemi za několik desetiletí. Nakupuje cca ½ plánované pozice a následně přikupuje, pokud cena dále poklesne.
Worst case Schlumberger
Worst case Schlumberger 2
 • Při nákupu požaduje margin o safety (bezpečnostní polštář). Čím nižší cenu zaplatíme, tím vyšší máme šanci na úspěch naší investice a tím lepší máme poměr výnos/riziko. Čím blíže nakupujeme historickému worst case scénáři, tím lepší poměr výnos/riziko dosáhneme.
 • Následně srovnává společnosti Westrock (WRK) a International Papers (IP) a vysvětluje, proč zvolil jednu a druhou zavrhl. Vysvětluje hlavní investiční myšlenku v případě firmy Westrock.
 • Následně zdůrazňuje význam mentální přípravy. Investor musí kontrolovat své emoce, aby byl v investování úspěšný.
 • Value investování vyžaduje být kontrariánem, což je velmi psychicky náročné. Obzvláště pokud člověk obhospodařuje peníze jiných.
 • Důležité je vyhnout se tzv. value traps (akciím, které jsou z pohledu valuací levné, ale levné zůstanou). Van Den Berg se snaží vyhnout value traps tím, že pečlivě studuje konkurenty společnosti v odvětví. Zjišťuje, zda nemají nějakou unikátní výhodu, či zda nedochází k výrazným změnám v odvětví. Důležité je mít konkurenční produkt. Dalším způsobem, jak se vyhnout value traps, je pozorně sledovat short interest. Pokud prudce vzroste, potom by měl investor pochopit argumenty short sellerů. Dále sleduje výnosy a rating dluhopisů. Dluhopisy jsou často schopny odhalit potíže firmy dříve než akcie.
 • V kapitalismu je těžké udržet si dlouhodobě konkurenční výhodu. Všichni se snaží vás o ni připravit. Konkurenční výhoda v čase často rychle mizí. U společnosti s konkurenční výhodou je nejdůležitější sledovat její marže a rentabilitu kapitálu. Jejich změny k horšímu nám indikují, že se konkurenční výhoda možná vytrácí. Vývoj marží a rentability neustále porovnáváme s nejbližšími konkurenty. Společnosti s konkurenční výhodou dosahují vysokých marží, vysoké rentability kapitálu, jsou schopné získávat tržní podíl a zvyšovat v čase své tržby.
 • Začínajícím investorům doporučuje přečíst všechny dostupné materiály o vynikajících investorech a jejich investičních přístupech a procesech. Následně si z nich vytvořit vlastní investiční strategii. Dále by studoval historii akciových trhů. Následně by co nejdříve začal investovat s malými částkami peněz a nakoupil 50-60 akcií z 5-6 odvětví, studoval by tato odvětví a monitoroval nakoupených 50-60 akcií. Dále by vyhodnocoval, proč daná akcie poklesla, kde ve svých úvahách udělal chybu, atd.. Pokud chceme být dobrým atletem, také musíme nejdříve trénovat, než se pustíme do závodu. S investováním je to jako s řízením automobilu. Musíme trénovat, abychom se stali dobrými řidiči. Dobrým řidičem se nestaneme jen studiem manuálů „jak dobře řídit“.
 • V investování je důležité pochopit firmu, do níž investujeme. Proto bychom se měli naučit velmi dobře účetnictví, které je jazykem podnikání. Dále je nutné pochopit řadu investičních přístupů a vybudovat si jistou míru flexibility. Každý přístup má období, kdy nefunguje.
 • Každý investor si nakonec vybere přístup, který vyhovuje jeho charakteru. Pokud jsme optimisti a věříme ve světlé zítřky, potom budeme patrně inklinovat k růstovým akciím. Pokud jsme si ale prošli těžkým obdobím, potom se budeme možná spíše zaměřovat na value akcie. Vše záleží na našem temperamentu. Pokud nemáme dostatečnou psychickou odolnost nakupovat akcie, kterým se ostatní vyhýbají, potom z nás nebudou nikdy dobří value investoři.
 • Nejdůležitější je studovat společnosti a jednotlivá odvětví. Dále potom například akvizice, z nichž je možné se naučit spoustu nových věcí.

Tip:

 • Doporučené knihy Van Den Berga ZDE.
 • Van Den Berg o disciplíně a emocích ZDE.
 • Oblíbené tržní citáty Van Den Berga ZDE.