Jak se vyznat ve finančních výkazech a finančních ukazatelích?

Účetnictví je jazykem podnikání. Neznáte-li účetnictví a finanční analýzu, nemůžete stanovit konzervativní odhad vnitřní hodnoty společnosti. Pokud nakupujete akcie konkrétních firem bez znalosti jejich vnitřní hodnoty, potom neinvestujete, ale spekulujete. Znalost účetnictví a finanční analýzy je pro každého value investora jednou ze základních dovedností, bez níž se v investování v dlouhodobém horizontu neobejde. Aswath Damodaran, profesor financí na Stern School of Business na New York University, připravil sérii školení na téma finanční výkazy a základní finanční ukazatele, které vám pomůže se v této problematice lépe zorientovat.

Lekce 1: Finanční výkazy – Přehled

Lekce 2: Výkaz zisků a ztrát

Lekce 2: Výkaz zisků a ztrát (příklady)

Lekce 3: Rozvaha

Lekce 3: Rozvaha (příklady)

Lekce 4: Výkaz peněžních toků

Lekce 4: Výkaz peněžních toků (příklady)

Lekce 5: Účetní nesrovnalosti

Lekce 5: Účetní nesrovnalosti (příklady)

Lekce 6: Finanční ukazatele

Lekce 6: Finanční ukazatele (příklady)