Jak ocenit firmu na základě jejich zákazníků?

Jak ocenit softwarové společnosti postavené na SaaS (Software as a Service), internetové firmy nabízející video či hudbu, společnosti podnikající v e-commerce a jiné firmy generující tržby z předplatného svých zákazníků? Před několika dny zveřejnil Michael J. Mauboussin z Morgan Stanley zajímavou studii „The Economics of Customer Businesses: Calculating Customer-Based Corporate Valuation (ZDE)“, která se výše uvedenou otázkou zabývá.

Ve studii je základním vstupním parametrem pro ocenění společnosti firemní zákazník. Myšlenka Customer Lifetime Value (CLV)* je s námi již několik desetiletí. Dlouho však chyběla provázanost s tvorbou hodnoty pro akcionáře. Až Daniel McCarthy a Peter Fader vytvořili vazbu mezi zákazníkem a hodnotou společnosti. Jednalo se o “Customer-Based Corporate Valuation (CBCV) ”. Model umožnil ocenit společnost na základě jejich zákazníků (směrem bottom-up). A právě tomuto modelu se studie věnuje.

Využitelnost modelu se liší v závislosti na druhu firmy. Je vhodný primárně pro společnosti, které spoléhají na předplatné zákazníků. S rostoucím počtem firem, jejichž tržby jsou postaveny na předplatném, se zvyšuje i popularita CBCV. Pokud hledáte alternativní způsoby oceňování technologických společností či firem postavených na předplatném, potom neváhejte výše uvedený dokument prostudovat.   

V materiálu naleznete i jednu konkrétní případovou studii – AT&T Mobility.

* CLV se rovná současné hodnotě všech peněžních toků, které zákazník pro firmu v budoucnu vygeneruje, od nichž se odečtou náklady na získání zákazníka. Současná hodnota je funkcí tržeb, nákladů a věrnosti zákazníka.

Hodnota zákazníka pro firmu