Jak a do čeho investuje hedge fond manažer Alexandr Roepers?

Alexandr J. Roepers z value hedge fondu Atlantic Investment Management vystoupil na International Value Investing Conference, kde hovořil o value investování a jednotlivých investicích ve svém fondu. Jedná se o poměrně ojedinělé a velmi zajímavé vystoupení tohoto vynikajícího value investora, který se drží tradičně spíše v ústraní.

Roepers založil svůj fond v roce 1988. Fond se zaměřuje na akcie kvalitních společností ze sektoru průmyslu a spotřeby. Má koncentrované portfolio, vyznává hloubkovou analýzu na úrovni due diligence private equity fondů, často aktivně spolupracuje s managementem firem a nakupuje pouze za dostatečně atraktivní valuace. Fond má 24 zaměstnanců.

Videa obsahují:

  • O současné situaci na finančních trzích
  • O růstových a value akciích a jejich cyklech v čase
  • O investičním procesu v Atlantic Investment Management
  • O pěti investicích, které drží fond aktuálně v portfoliu