J.P. Morgan zvyšuje odhady dlouhodobých očekávaných výnosů aktiv

Investiční banka J.P. Morgan publikuje na konci každého roku zajímavý report Long-Term Capital Market Assumptions, ve kterém zveřejňuje své odhady 10-15 letých očekávaných výnosů vybraných aktiv. Tyto odhady pomáhají mnohým investorům a finančním poradcům ukotvit jejich očekávání ohledně budoucích výnosů a mohou být užitečným zdrojem informací při jejich rozhodování o strategické alokaci aktiv či při konstrukci portfolií. Ani letošní rok není výjimkou (aktuální report naleznete ZDE).

Hlavními tématy jsou:

 • Makroekonomické předpoklady
 • Budoucnost globalizace
 • Demografie
 • Měnové kurzy
 • Dluhopisy
 • Akcie
 • Alternativní investice
 • Volatilita a korelace
 • Dopady výše uvedeného na portfolio

Stručné shrnutí klíčových bodů:

 • Nižší valuace a vyšší úrokové sazby znamenají, že dnešní trhy nabízejí nejlepší potenciální dlouhodobé výnosy od roku 2010.
 • Čeká nás recese, nebo alespoň několik čtvrtletí podprůměrného růstu ekonomiky. I přesto by však v následujících 10-15 letech měla globální ekonomika růst průměrným ročním tempem okolo 2,2 %. Průměrná inflace ve světě se pohybuje na úrovni kolem 7,3 %. Dlouhodobý roční průměr banka zvýšila o 0,2 % na 2,6 %. Banka očekává, že dnešní zvýšená inflace odezní v příštích dvou letech.
 • Poté, co se úrokové sazby rychle normalizovaly, již dluhopisy nevypadají jako totální propadák. Po dlouhé době se opět stávají zajímavým zdrojem příjmů a opět začínají plnit svou diverzifikační roli. Vyšší bezrizikové sazby se také promítají do výnosů korporátních dluhopisů.
 • Očekávané výnosy akcií prudce rostou. Ziskové marže firem pravděpodobně poklesnou ze současných vysokých úrovní, ale nevrátí se úplně ke svému dlouhodobému průměru. Valuace akcií jsou atraktivní.
 • Americký dolar je nejvíce nadhodnocený od 80. let 20. století, což bude mít vliv i na očekávané výnosy aktiv.
 • Mnoho sekulárních témat (demografie, globalizace, atd.) si vyžádá vyšší kapitálové výdaje, a to v době, kdy končí období levného financování.
 • Banka očekává nižší korelace v rámci indexů.
 • Poklesy v roce 2022 přiblížily očekávané výnosy aktiv k dlouhodobé rovnovážné úrovni. Rozložení 60/40 (60 % akcie/40 % dluhopisy) se tak opět může stát základem při konstrukci portfolia. Alternativní investice budou nadále nabízet alfu, ochranu proti inflaci a diverzifikaci.

Ocekavane 10 lete vynosy akcii 11_2022 JPM
Dlouhodobe ocekavane 10 lete vynosy aktiv v USD 11_2022 JPM

Pozn. Průměrný roční očekávaný výnos pro následujících 10-15 let naleznete ve sloupci „Compound Return 2023 (%)“

Dlouhodobe ocekavane 10 lete vynosy aktiv v EUR 11_2022 JPM

Pozn. Průměrný roční očekávaný výnos pro následujících 10-15 let naleznete ve sloupci „Compound Return 2023 (%)“