Investování po boku zakládající rodiny se vyplácí

Banka Credit Suisse zveřejňuje již několik let velmi zajímavý report „Credit Suisse Family 1000“, který se věnuje akciím veřejně obchodovaných společností, v nichž drží významný podíl členové zakládající rodiny (případně se stále podílí na řízení firmy). Z výzkumu vyplývají již několik let vcelku jasné závěry. Investování po boku zakládající rodiny se vyplácí. Rodinné firmy mají dlouhodobý horizont, což se pozitivně odráží na jejich dlouhodobých investicích do společnosti, mají vyšší a stabilnější ziskovost, a celkově jsou pro akcionáře výnosnější (více naleznete v článku ZDE). Aktuální vydání reportu se však zaměřuje nejen na dlouhodobou výkonnost, ale i na dopady koronaviru na rodinné firmy.  

Aktuální Credit Suisse „The Family 1000: Post the pandemic“ report naleznete ZDE.

Jak reagovaly rodinné firmy na koronavirus?

V průběhu roku 2020 provedla banka Credit Suisse průzkum mezi 150 rodinnými firmami s veřejně obchodovanými akciemi. Zkoumala, jaké dopady měla pandemie koronaviru na jejich podnikání.

Osmdesát procent respondentů uvedlo, že jsou dopady koronaviru na jejich společnost negativní a jen minimum z nich očekává, že by se situace v nejbližší době rychle zlepšila.

Firmy těžily ze svého konzervativního finančního modelu, který se vyznačuje nižším zadlužením a orientací na generování silných peněžních toků. Díky tomu nebyly natolik závislé na státní finanční podpoře. Oslovení respondenti se dále shodli, že i po uklidnění situace se již patrně nevrátí ke stejnému stavu jako před koronavirem. Podstatnou změnou bude pravděpodobně nový model, který bude postaven na mnohem větší flexibilitě zaměstnanců i zaměstnavatelů. Z průzkumu také vyplynulo, že se rodinné společnosti čím dál častěji věnují otázce ESG (environmental, social and governance).

Výkonnost rodinných firem

Data z konce června 2020 ukázala, že průměrná roční výkonnost více než 1000 rodinných firem s veřejně obchodovanými akciemi byla od roku 2006 o 3,7 % vyšší než v případě ostatních („ne-rodinných“) společností. Vyšších výnosů dosahovaly především firmy v Evropě (+4,7 %) a Asii (+5,0 %). V Severní Americe se nadprůměrná výkonnost pohybovala na úrovni 2,6 %. Jaké jsou hlavní příčiny nadprůměrných výsledků ve srovnání se zbytkem trhu?

Credit Suisse identifikovala následující faktory:

  • Vyšší růst tržeb (od roku 2006 v průměru o 2,0 %)
  • Vyšší ziskovost/rentabilita – měřeno ukazatelem Cash Flow Return On Investment (od roku 2006 v průměru vyšší o 2,0 %)
  • Zaměření na dlouhodobý investiční horizont (větší investice do výzkumu a vývoje)
  • Konzervativní financování (více spoléhají na interně generované peněžní toky vs. cizí zdroje)

Více se dozvíte v reportu.

Vykonnost rodinnych firem od roku 2006 k 6_2020
Vykonnost rodinnych firem od roku 2006 k 6_2020 dle regionu
25 nejvetsich a nejstarsich firem obchodovanych na akciovych trzich