Investoři reagují přehnaně na pozitivní i negativní zprávy

Oblast behaviorálních financí, která se zabývá dopady kognitivních a emocionálních faktorů na ekonomické rozhodování jednotlivců a institucí, si získala potřebnou dávku respektu až v posledních několika letech. Avšak základy této disciplíny byly položeny již v šedesátých letech minulého století. Behaviorální finance se intenzivně zaměřily i na vysvětlení některých iracionálních jevů, kterých býváme svědky na finančních trzích. Jedním z nich jsou přehnané reakce na pozitivní i negativní a tendence investorů extrapolovat nedávnou minulost lineárně do budoucnosti.

Milované a nenáviděné akcie

U akcií firem, jejichž tržby a zisky rostly v uplynulých letech nadprůměrným tempem, investoři naivně očekávají, že stejný růst bude pokračovat i v budoucnu. Následně jsou za akcie růstových společností ochotni připlatit vysokou prémii. Jakmile však růst nenaplní očekávání, revidují i investoři své předpoklady a cena prudce poklesne. A vice versa u akcií, které v uplynulých letech obklopovaly negativní informace, mají investoři tendenci propadat iracionálnímu negativismu. Akcii zavrhnou a nechtějí s ní mít nic společného, což následně vede k prudkému poklesu ceny pod úroveň její skutečné hodnoty. Následně stačí byť jen nepatrné pozitivní překvapení a cena vystřelí prudce vzhůru, když si investoři uvědomí, že budoucnost nemusí být zase tak černá, jak se domnívali.

Thaler a jeho hypotéza přehnaných reakcí

Hypotézu přehnaných reakcí dokázal již v osmdesátých letech profesor Richard Thaler, který se později stal jednou z nejuznávanějších kapacit v oblasti behaviorálních financí. Ve studii „Does the stock market overreact?“ studoval výkonnost akcií obchodovaných na burze NYSE, a to od roku 1926 do roku 1982. Na základě předchozí tříleté historické výkonnosti vybral vždy 35 akcií s největším ziskem a největší ztrátou a studoval jejich výkonnost v následujících třech letech. Zjistil, že akcie s nejhorší historickou výkonností překonaly v průměru výkonnost akciového indexu o 19,6 %. Nejvýnosnější akcie naopak zaostaly za akciovým indexem o 5 %.

Kompletní studii naleznete ZDE.

Studie sice zatím bohužel nebyla nikým aktualizována, avšak existuje několik podobných výzkumů s obdobnými závěry. Příkladem je „The Contrarian/Overreaction Hypothesis An analysis of the US and Canadian stock markets (ZDE)“, která zkoumala hypotézu přehnaných reakcí na akciích v USA a v Kanadě. Odkazy na další studie s podobným tématem naleznete na konci výše uvedeného dokumentu v části „References“.


Tip:

  • Další zajímavé studie naleznete v rubrice „Research„.