Existuje vztah mezi tržním podílem firmy a její rentabilitou?

Regulátoři často argumentují, že čím vyšší má společnost tržní podíl ve svém oboru, tím více zneužívá svého dominantního postavení na trhu, a tím vyšší má následně zisky. Daniel Rasmussen z Verdad Capital publikoval zajímavý výzkum (ZDE), v němž mimo jiné ukazuje, že výše uvedené tvrzení nelze opřít o reálná data. Dále rozporuje všeobecně přijímaný názor, že chce-li firma zvýšit svou ziskovost, měla by se primárně snažit o zvýšení tržního podílu.

Dan sice měří tržní podíl pouze u veřejně obchodovaných společností v USA, což je mírně zavádějící, nicméně i přesto stojí výzkum za pozornost. Obzvláště zajímavé jsou pak grafy znázorňující vztah mezi tržním podílem firem a rentabilitou aktiv a rentabilitou vlastního jmění (viz níže). Z grafů je zřejmé, že neexistuje žádný silný vztah mezi tržním podílem společnosti a její rentabilitou.

ROA vs trzni podil
ROE vs trzni podil