Deset nejinovativnějších ekonomik světa v roce 2019

Server VisualCapitalist zveřejnil zajímavou infografiku znázorňující deset nejinovativnějších ekonomik světa v roce 2019 dle metodiky Bloomberg Innovation Index. Ten porovnává hned sedm základních oblastí, na jejichž základě sestavuje pro každou zemi skóre. Země s nejvyšším skóre patří k nejinovativnějším ekonomikám světa (a vice versa). Na počátku hodnocení je 200 ekonomik. Následně jsou vyloučeny země, u nichž nejsou dostupná data alespoň v 6 zkoumaných oblastech. Výsledkem je 95 ekonomik, přičemž Bloomberg zveřejňuje žebříček nejlepších 60.

10 nejinovativnejsich ekonomik sveta v roce 2019