Daniel Gladiš o souboji robotů a lidí ve světě investic

Daniel Gladiš zveřejnil svůj pravidelný čtvrtletní dopis akcionářům, v němž rozebírá problematiku čím dál zřetelnější robotizace, tentokráte však ve světě investic. Zabývá se otázkou, jaký může mít vliv umělá inteligence a algoritmizované obchodní systémy na finanční trhy, akciové trhy a především na aktivní investory preferující diskreční výběr akcií. Zároveň odkazuje na studii „Man vs. Machine: Comparing Discretionary and Systematic Hedge Fund Performance (studie zde)“, v níž se její autoři věnovali otázce, zda jsou výnosnější systematické či diskreční hedge fondy.

Zamýšlí se nad otázkou, zda je pro value investora jeho ražení robotizace hrozbou či příležitostí. Věnuje se otázce časové arbitráže, která by měla i nadále nahrávat value investorům a dále rizikům, které by mohl větší příklon k algoritmizovanému obchodování přinést. Vltava Fund v průběhu čtvrtletí prodal akcie společností Onex a Aon. Přikoupil jednu britskou společnost. Celkový počet akcií v portfoliu klesl na 21, přičemž britských akcií drží fond 5. Britský trh je v současnosti jedním z nejoblíbenějších regionů Vltava Fundu. Naproti tomu americké akcie považuje fond za drahé a poměrně rizikové.

Kompletní dopis akcionářům naleznete zde


Tip: