Co je to komoditní supercyklus?

Komodity jsou důležitou nákladovou položkou řady firem. Jejich ceny mají tendenci pohybovat se v dlouhodobých cyklech. Příčinou jsou obtížně predikovatelné změny v poptávce, na které strana nabídky nedokáže dostatečně rychle reagovat (např. zprovoznění dolu na těžbu kovů trvá několik let). Výsledkem je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou, který může trvat několik čtvrtletí až let. To se přirozeně projeví nejen na globálních zásobách dané komodity, ale i na její ceně. Dříve či později se nabídka s poptávkou vyrovná. Vzápětí se však často situace otočí o 180 stupňů a nastává zcela opačný extrém. Každá z komodit má svůj specifický způsob chování a jedinečné faktory, které ji ovlivňují. Avšak sdružíme-li komodity do jednoho celku (komoditního indexu), můžeme říci, že se pohybují v tzv. supercyklech, které trvají několik let.

Co je komoditní supercyklus a jak funguje? Podívejte se na povedenou infografiku serveru VisualCapitalist.

komoditni supercyklus