Chceme-li dlouhodobě nadprůměrné výnosy, musíme mít v portfoliu společnosti s vysokým ROE. Akre o investování do kvalitních firem.

Chuck Akre je americký value investor, který v roce 1989 založil investiční společnost Akre Capital Management, která v současnosti spravuje majetek v objemu cca 10 mld. USD. Jeho value investiční styl je postaven na třech základních pilířích – průzkumu podnikatelského modelu společnosti, míry návratnosti a reinvestičních příležitostí. Za dobré investice považuje pouze takové společnosti, které splňují čtyři charakteristiky – mají vynikající management s prokazatelnou historií, dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu, schopnost dlouhodobě reinvestovat kapitál, a které mohou být nakoupeny za atraktivní cenu vzhledem k peněžním tokům, které generují.

Akr byl v posledních dnech hostem podcastu Invest Like The Best.

Kompletní podcast naleznete ZDE.

Aktuální složení portfolia Akre Focus Fund Retail naleznete ZDE.

Hlavní myšlenky rozhovoru:

 • Akre tráví spoustu času čtením, které je jedním ze způsobů, jak hledá zajímavé investiční příležitosti. V rámci kvantitativních metod využívá i akciový screening.
 • V průběhu své investiční kariéry narazil na stovky velmi chytrých lidí, kteří však nebyli dobrými investory. Pouhé znalosti nestačí k tomu, aby se z vás stal dobrý investor.
 • Americké akcie v posledních 100 letech dosáhly průměrné výkonnosti kolem 9-10 %. Když zkoumali příčiny výkonnosti, zjistili, že koreluje s výnosy kapitálu společností v USA. Z toho usoudili, že se v dlouhodobém horizontu bude výkonnost jejich akciových investic blížit jejich ROE (return on equity).
 • Pokud chtějí dlouhodobě dosahovat nadprůměrných výnosů, musí mít v portfoliu společnosti s nadprůměrným ROE.
 • Zároveň musí být tyto firmy řízeny dobrým managementem, musí mít schopnost reinvestovat kapitál a musí se prodávat za rozumnou cenu.
 • Jakmile vlastníme vynikající společnosti, tak jedním z nejobtížnějších úkolů je neprodávat. Všechny firmy totiž budou dříve či později procházet obtížným obdobím.
 • Schopnost neprodávat považuje za jednu z největších přidaných hodnot jeho investiční společnosti.
 • Nízké úrokové sazby v posledních 10 letech způsobily, že v budoucnu nás čekají nízké výnosy.  
 • Změnila se struktura, jakým způsobem některé firmy generují své zisky. V posledních letech se museli tomuto trendu přizpůsobit a snaží se jej pochopit.
 • Nečte analýzy Wall Street. Mají zcela jiné cíle. Cílem Wall Street je generovat transakce. Cíle Akre Capital Management je zhodnocovat kapitál klientů.
 • Spousta lidí se snaží vymýšlet velmi komplexní modely, aby vysvětlili, proč jsou věci podhodnocené či nadhodnocené. V Akre Capital se snaží udržovat věci jednoduché. Důležité je pochopit hlavní podstatu a neutopit se v detailech.
 • Hledají management, který řídí společnost ve prospěch akcionářů a umí dobře alokovat kapitál. Takových manažerů není mnoho.
 • Člověku bohatě stačí, když má pravdu jen jednou či dvakrát ve svém investiční kariéře. Velkou výzvou je schopnost tyto okamžiky správně identifikovat. Jako příklad ze svého života uvádí nákup akcií společnosti American Tower (AMT) v rozmezí mezi 0,9-1,0 USD v roce 2002. Dnes se cena akcií pohybuje kolem 218 USD a Akre akcie stále drží.