Čeká nás pokles úrokových sazeb, hotovost na účtech vynese méně

Česká národní banka snížila v prosinci poprvé od roku 2020 úrokové sazby. Zatím sice pouze o 0,25 % (na 6,75 %), ale již nyní je jasné, že jsme na začátku dlouhodobějšího trendu snižování úroků v ČR. Centrální bankéři tak reagují na snižující se tempo růstu inflace. Co to znamená pro české střadatele a investory? Výnosy na spořících účtech začnou v příštím roce klesat.

V nejnovější podzimní prognóze ČNB očekává, že v prvním čtvrtletí příštího roku poklesne tempo růstu inflace pod 3 %. Ve třetím čtvrtletí se sníží pod 2,5 % a v prvních třech měsících roku 2025 poklesne tempo růstu inflace pod dlouhodobý inflační cíl ve výši 2 %. Na tento vývoj budou přirozeně reagovat i centrální bankéři, kteří budou pokračovat ve snižování úrokových sazeb. Na pokles sazeb zareagují rychle i komerční banky v ČR a začnou snižovat úroky na spořících účtech a dále budou pokračovat ve snižování úroků na termínovaných vkladech (tento trend odstartoval již před několika měsíci).

Očekávaný vývoj inflace v ČR (Zdroj: Prognóza ČNB – podzim 2023)

Ocekavany vyvoj inflace v CR v roce 2024

ČNB odhaduje, že 3M PRIBOR (průměrná úroková sazba, za kterou si jsou banky ochotné půjčit peníze na českém mezibankovním trhu) poklesne v 1Q na 5,46 %, ve 2Q na 4,3 %, ve 3Q na 3,71 % a na konci příštího roku na 3,54 %. V současnosti se PRIBOR pohybuje kolem 7 %. Nejvýnosnější spořící účty v ČR vynáší přibližně o 1 % méně. S poklesem PRIBORu lze očekávat i podobně rychlý pokles ve výnosech spořících účtů.

Očekávaný vývoj 3M PRIBOR (Zdroj: Prognóza ČNB – podzim 2023)

Ocekavany vyvoj 3M PRIBOR v roce 2024
Ocekavane sazby v roce 2024 tabulka

Konec konců očekávaný pokles úrokových sazeb se již dávno projevil ve výnosech českých státních dluhopisů, které dosáhly svého několikaletého maxima v říjnu minulého roku. Podobné to je i v případě dlouhodobých termínovaných vkladů, jejichž výnosy také již několik měsíců setrvale klesají.

Výnosy českých státních dluhopisů (Zdroj: MTS Czech Republic)

Vynosy CZGB 12_2023

V nejbližších měsících lze tedy očekávat, že se bude atraktivita hotovosti a konzervativních investic dále zhoršovat. Výnosy spořících účtů budou klesat. Kam až mohou propadnout? Naplní-li se predikce centrální banky ohledně sazby PRIBOR, tak by výnosy spořících účtů mohly na konci příštího roku poklesnout ze současných 6 % až k úrovním kolem 3-4 %. Pozitivní zprávou je, že bude-li tou dobou inflace již pod 3 %, tak i spořící účty konečně reálně (tedy po odečtení inflace) zhodnotí peníze střadatelů.

Z pohledu drobného českého investora/střadatele se tedy bude situace dále zhoršovat. Ke konci minulého roku mohl investovat do relativně bezpečných státních dluhopisů a zafixovat si výnos do splatnosti po dobu následujících pěti či deseti let na úrovni kolem 6 %. Stejně tak v případě některých termínovaných vkladů na trhu. Vysoké byly i výnosy spořících účtů. Z hlediska relativního srovnání s výnosy jiných tříd aktiv to byla nejlepší situace za několik let (např. dlouhodobý průměrný výnos akcií se v minulosti pohyboval na úrovni kolem 8-9 % ročně). Vše navíc bez podstupování měnového rizika či jakýchkoliv přehnaně vysokých poplatků. V roce 2023 se postupně snížily výnosy státních dluhopisů, spolu s nimi klesaly i výnosy dlouhodobých termínovaných vkladů a nyní přichází na řadu hotovost.