Bohatství je ve jmenovateli

John Hussman, zakladatel Hussman Funds, zveřejnil další ze svých pravidelných ponurých komentářů, v němž se věnuje spekulacím na akciových trzích, ceně vs. cash flow z cenného papíru, zadlužení Spojených států, očekávaným výnosům amerických akcií v následujících letech, čtyřem významným krachům minulého století a v neposlední řadě samozřejmě i valuacím.

Komentář Johna Hussmana naleznete ZDE.

„Mezi iluze povzbuzované každou spekulativní bublinou patří i myšlenka, že bohatství je obsaženo v cenách cenných papírů – že vyšší ceny ve své podstatě představují větší „bohatství“. Faktem je, že každý cenný papír je v základu nárok na nějakou sumu budoucích peněžních toků, které budou časem dodány do rukou investorů. Bohatství je v těchto peněžních tocích. Ano, každý jednotlivec může získat tržní cenu cenného papíru prodejem někomu jinému, ale kupující a nakonec celá řada lidí, kteří cenný papír vlastní, dokud není splacen – má nakonec nárok pouze na jednu věc: peněžní toky, které cenný papír v čase vygeneruje. To je bohatství. Každá další transakce je jednoduše převodem bohatství mezi kupujícím a prodávajícím. Při extrémních valuacích tento převod obvykle zvýhodňuje prodejce. Při nízkých valuacích tento převod obvykle zvýhodňuje kupujícího.“ – John Hussman

vynos SP500 vs valuace 10_2021
Vynosy SP500 od roku 1928