Autor knihy Černá labuť se ohradil vůči tvrzení, že je koronavirus černou labutí

Autor knihy Černá labuť Nassim Taleb, kterého lze označit za duchovního otce tohoto v dnešní době velmi často používaného označení pro vysoce nepravděpodobné události, které přesto nastaly, se v rozhovoru pro televizní stanici CNBC ohradil vůči tvrzení, že by pandemie koronaviru byla právě onou černou labutí. Domnívá se, že se jednalo o klasickou bílou labuť, kterou bylo možné predikovat, což ostatně sám autor ve své knize v roce 2007 učinil. Černou labutí bylo dle Taleba například 11. září, nikoliv však koronavirus.

V rozhovoru dále ostře kritizoval jednotlivé státy a firmy, že toto riziko zcela ignorovaly. Taleb je přesvědčen, že by nebylo rozumné posílat občany USA v tuto chvíli zpět do zaměstnání. Dále se domnívá, že by neměly být zachraňovány společnosti, které se v minulosti chovaly nezodpovědně a nadměrně se zadlužovaly, například kvůli tomu, aby mohly zpětně odkupovat své vlastní akcie. Investoři by měli mít v portfoliu vždy pojistku proti mimořádným událostem, podobně jako si uzavírají pojistky domácnosti či povinné ručení.

Co je černá labuť?

„Pojmenování černá labuť si autor zvolil z toho důvodu, že po celá tisíciletí lidé věřili, že se na světě nacházejí pouze labutě bílé barvy. Toto tvrzení se opíralo o nezpochybnitelné empirické důkazy. Když se objevila labuť černé barvy, bylo toto tvrzení náhle vyvráceno. Profesor financí a spisovatel Nassim Nicholas Taleb, který je autorem teorie, chce tímto příběhem říci, že učení se pozorováním, nebo zkušeností je výrazně limitováno a lidské poznání je velmi křehké. Stará pravda náhle nemusí platit, ač nás v ní miliony bílých labutí předtím utvrzovaly celá staletí.“ (Zdroj:Wikipedia, Taleb Nassim, Černá labuť: Následky Vysoce Nepravděpodobných Událostí (Praha: Paseka), 18.)