80 % aktivně řízených fondů opět nepřekonalo index

Společnost S&P Dow Jones Indices zveřejnila po roce svůj pravidelný SPIVA report z USA a Evropy, v němž srovnává výkonnost aktivně řízených fondů s indexy. Jak si fondy v uplynulých dvanácti měsících vedly? Příliš dobře ne (podobně jako v předchozích letech – viz ZDE či ZDE).

Kompletní SPIVA report pro region USA naleznete ZDE.

Kompletní SPIVA report pro region Evropa naleznete ZDE.

Výkonnost aktivně řízených fondů v USA v roce 2021

Index S&P 500 vzrostl v roce 2021 o 28,7 %. Za poslední tři roky dosáhl impozantního kumulativního nárůstu 100,4%. Pozitivní výkonnost trhu se odrazila i na absolutních výnosech aktivně řízených fondů. Relativní výkonnost nicméně opět zklamala: 79,6 % US akciových fondů zaostalo v roce 2021 za indexem S&P Composite 1500.

US akciove fondy v roce 2021 vs indexy

Za zmínku dále stojí zejména 98,6 % růstových fondů zaměřených na společnosti s vysokou tržní kapitalizací, které nedokázaly překonat S&P 500 Growth Index.

Fondy zaměřené na společnosti s vysokou tržní kapitalizací nedokázaly již dvanáctý rok v řadě překonat výkonnost indexu S&P 500 (85 % fondů zaostalo za indexem).

Manažeři fondů často reagují na výhrady ohledně podprůměrné výkonnosti tvrzením, že nabízejí lepší výnosy na jednotku volatility (tzn. překonají indexy na rizikově očištěné bázi). To by byl pádný protiargument, jen kdyby to byla pravda. Data ukazují, že naprostá většina aktivně spravovaných fondů selhala i v této oblasti. Za uplynulých 20 nepřekonalo index S&P Composite 1500cca 90 % US akciových fondů. Na rizikově očištěné bázi to bylo dokonce 95 %.

Vynosy aktivne rizenych fondu vs index rizikove ocistena baze
US aktivni fondy vs indexy 2021 vykonnost

Výkonnost aktivně řízených fondů v Evropě v roce 2021

Index S&P Europe 350 vzrostl v roce 2021 o 26,1 %. Z aktivních fondů denominovaných v eurech a orientovaných na evropské akcie mělo v roce 2021 74,8 % nižší výkonnost než index S&P Europe 350. Na rizikově očištěné bázi si fondy nevedly o moc lépe – 79,7 % a 84,3 % fondů zaostávalo za indexem v 1letém a 10letém období.

Evropa aktivni fondy vs indexy 2021 vykonnost