Výčet nejdůležitějších sdělení z Buffettova dopisu akcionářům za rok 2018

Warren Buffett v průběhu dnešního dne zveřejnil dlouho očekávaný dopis akcionářům a výroční zprávu Berkshire Hathaway (ticker: BRKA, BRKB) za rok 2018. Kompletní verzi obou dokumentů naleznete ZDE a ZDE.

Hlavní sdělení akcionářům Berkshire Hathaway:

 • Akcie BRKA zhodnotily od roku 1964 průměrným ročním tempem o 20,5 % vs. 9,7 % v případě amerického akciového indexu S&P 500.
 • BRKA vydělala v roce 2018 4 mld. USD (24,8 mld. provozní zisk, 3 mld. ztráta z odpisů nehmotného majetku (primárně Kraft Heinz), 2,8 mld. realizovaný zisk z prodeje cenných papírů a 20,6 mld. ztráta způsobená poklesem nerealizovaných zisků z portfolia akcií, které firma drží).
 • Nové účetní pravidlo nutící společnosti zahrnout tržní pohyby akcií ve firemním portfoliu do zisků zvýší dle Buffetta rozkolísanost zisků US firem. Domnívá se, že není příliš rozumné. Lze očekávat, že zisky BRKA budou do budoucna díky výše uvedenému pravidlu velmi volatilní, protože drží akcie v objemu 173 mld. USD. Buffett proto doporučuje, aby se investoři zaměřili na provozní zisky.
 • Účetní hodnota BRKA dle Buffetta již ztratila svou vypovídací schopnost, kterou v minulosti měla.
 • V budoucnu očekává významné zpětné odkupy akcií BRKA.
 • Upozorňuje, že v posledních letech dokázali najít na akciových trzích více příležitostí než v oblasti privátních firem, které by koupili celé.
 • Kritizuje používání adjusted EBITDA v případě Wall Street a CEOs. Ukazatel nezohledňuje skutečné náklady firem.
 • Naopak podporuje zpětné odkupy akcií, jsou-li akcie firmy podhodnocené. A naopak kritizuje management společností, který provádí zpětné odkupy za vyšší cenu, než jaká je vnitřní hodnota společnosti. Snižují tím hodnotu pro akcionáře.
 • Na konci 4Q/2018 držela BRKA 112 mld. USD v pokladničních poukázkách a jiných ekvivalentech hotovosti a 20 mld. USD dluhopisech. Společnost hodlá za všech okolností držet minimálně 20 mld. USD v hotovosti. Teoreticky tedy zbývá 112 mld. na investice či zpětné odkupy akcií.
 • Buffett upozorňuje, že v současnosti jsou ceny akcií privátních firem s obstojnými dlouhodobými vyhlídkami velmi vysoké. Očekává tudíž, že v roce 2019 bude BRKA nakupovat především akcie veřejně obchodovaných společností.
 • Buffett dále rozebírá způsob, jak ocenit BRKA. Firmu lze údajně rozdělit do 5 hlavních segmentů. Není nutné oceňovat každou firmu zvlášť.
 • Doporučuje ocenit 4 segmenty BRKA a odečíst daně, které by společnost zaplatila při prodeji svého portfolia veřejně obchodovaných akcií.   
 • BRKA nesestavují centrálně žádný rozpočet. Společnost tak není nucena každé čtvrtletí splnit či překonat předem stanovený cíl. Na úrovni jednotlivých společností v holdingu je situace různorodá. Některé firmy rozpočty stanovují, jiné nikoliv.
 • Buffett kritizuje manažery firem, kteří se snaží každé čtvrtletí překonat očekávání Wall Street a neštítí se přitom použít kreativní účetnictví či jinak „ohnout“ finanční výsledky.
 • Společnostem v holdingu mimo pojišťovnictví vzrostl zisk před zdaněním meziročně o 24 % na 20,8 mld. USD.
 • Buffett dále popisuje princip tzv. „float“ z pojišťovnictví BRKA a uvádí konkrétní čísla v jednotlivých letech.
 • Vysvětluje konkurenční výhodu BRKA v oblasti pojišťovnictví a hlavní zdroje financování společnosti.
 • Na závěr popisuje svou první investici do akcií. Upozorňuje na skutečnost, že pokud by v roce svého prvního nákupu (1942) investoval 1 mil. USD do indexu S&P 500, potom by na konci ledna 2019 jeho vklad zhodnotil na 5,3 mld. USD. Pokud by však zaplatil pouhé 1 % ročně různým „pomocníkům“, jako jsou investiční manažeři či konzultanti, potom by zisk klesl o ½ na 2,65 mld. USD. Takový by byl důsledek poklesu průměrného ročního výnosů S&P 500 ve výši 11,8 % za 77 let na 10,8 %.
 • Dále srovnává výnos indexu s investicí do zlata, která nestačila držet krok.