Výnos a riziko alternativním pohledem value investora

Jak měřit riziko při investování do akcií? A jak jej zkombinovat s druhou stranou mince v podobě dlouhodobých výnosů? Jedním z tradičních ukazatelů je Sharpe ratio, které porovnává historické výnosy s krátkodobou volatilitou. Value investoři však tradičně vnímají riziko odlišně. Jeden z alternativních pohledů na výnos/riziko nabízí Richard Pzena z Pzena Investment Management.

Kompletní podcast naleznete ZDE.

Hlavní myšlenky:

 • Riziko je pro value investora ztráta peněz. Akademici se snaží udělat z rizika statistickou veličinu v podobě rozkolísanosti (volatility) tržní ceny. To je z pohledu value investora úsměvné. Jen proto, že klesá tržní cena a aktivum se stává levnější, není automaticky rizikovější. Tento koncept byl však obecně přijatý a je velmi rozšířený.
 • Deep value investování má vyšší krátkodobou volatilitu výnosů než jiné přístupy.
 • V Pzena Investment se při investování do akcií zaměřují na dlouhodobý potenciální výnos a maximální potenciální ztrátu.
 • Odhadují, jakou hodnotu může mít akcie v případě pozitivního vývoje a jakou může mít v případě negativního vývoje. Následně se snaží investovat pouze do akcií, kde výnos v případě pozitivního vývoje výrazně převyšuje potenciální ztrátu v případě negativního vývoje.
 • V krátkodobém horizontu nemají ponětí, zda akcie poroste či bude klesat. Pokud se při investování na akciových trzích zaměřujeme na krátkodobé výnosy, potom spekulujeme.
 • Akademici často tvrdí, že dobrým proxy pro určení budoucí volatility je měsíční historická volatilita. V případě výkonnosti fondů Pzena Investment zjistili, že jejich měsíční volatilita je větší než v případě akciového indexu. Avšak jejich dlouhodobá (desetiletá volatilita výnosů) je menší než v případě indexu. Mají pro to dvě vysvětlení:
  • Růsty a poklesy se vzájemně vykompenzují
  • Nákupy akcií za nízké ceny snižují dlouhodobé riziko, nikoliv však krátkodobé
 • Pokud nakupujeme za nízké ceny, snižujeme riziko. Největším rizikem investorů je, že při nákupu zaplatí příliš vysokou cenu. Vždy musíme zohlednit valuace.
 • Problém s ukazatelem Sharpe ratio při hodnocení portfolio manažerů je v tom, že poměřuje dlouhodobou historickou výkonnost s krátkodobou volatilitou. Pokud ale přeci investujeme na deset a více let, potom bychom se krátkodobou volatilitou neměli vůbec trápit. Nejsme tradeři.
 • Lepší variantou je poměřovat dlouhodobé průměrné výnosy s dlouhodobou volatilitou těchto výnosů.