Příliš časté obchodování je nebezpečné pro naše dlouhodobé výnosy

Současný svět investic nabádá k aktivitě. Internet, smartphony, investiční weby, televizní stanice CNBC, neustálý příliv čerstvých zpráv ze světa, záplava dat z finančních trhů, obchodní platformy umožňující během několika vteřin nakoupit a obratem prodat akcie na největších akciových burzách světa. To vše vyvolává v investorech zcela mylný pocit, že investiční úspěch je primárně otázkou rychlého přístupu k informacím a rychlých reakcí v závislosti na aktuálním dění na trzích.

Opak je však pravdou. Čím častěji obchodujeme, tím vyšší platíme poplatky. Na konci roku se navíc nevyhneme placení daní (Pokud držíme akcii méně než tři roky, potom příjmy z prodeje cenného papíru podléhají dani z příjmu. Držíme-li ji déle, jsou příjmy od daně osvobozeny.). Vyšší aktivita vede k vyšším nákladům, které snižují naše dlouhodobé výnosy. Časté obchodování navíc svádí k nebezpečnému časování trhů, kdy se snažíme určit optimální okamžik nákupů a prodejů a k řadě dalších behaviorálních chyb, které mají negativní vliv na naši dlouhodobou výkonnost.

Trading je nebezpečnou hrou

Problematice příliš častého obchodování se ve své studii „Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors“ věnoval i Brad M. Barber a Terrance Odean, kteří studovali chování 66 465 domácností a výkonnost jejich účtů u obchodníka s cennými papíry, a to v letech 1991 až 1996. Zjistili, že průměrná roční výkonnost domácnosti s nejvyšší frekvencí obchodů dosáhla 11,4 %, přičemž průměrný výnos trhu se v daném období pohyboval na úrovni 17,9 %. Průměrná výkonnost všech domácností dosáhla 16,4 %. Zarážející ovšem bylo, že v průběhu roku obmění až 75 % svého portfolia. Autoři studie dospěli k závěru, že hlavní příčinou příliš častého obchodování byla příliš vysoká sebedůvěra. V závěru studie varují před tradingem a jeho negativním vlivem na naše úspory.

Kompletní studii naleznete zde.


Tip:

  • Další zajímavé studie naleznete v rubrice Research (zde).