Odhady dlouhodobých výnosů vybraných tříd aktiv – Počítejme s podprůměrnou výkonností

Americké akciové indexy se šplhají na nová maxima a zažívají nejdelší období bez 20 % poklesu v historii. K nejpopulárnějším investičním strategiím uplynulých let (a nutno přiznat, že prozatím stále velmi úspěšným) patří bezesporu investice do růstových akcií, momentových akcií či nákupy pasivních indexových fondů/ETF. Jedná se o přístupy, které tradičně přinášejí nejlepší výsledky v posledních letech býčích trhů.

Délka současného růstu amerických akcií řadu investorů zaskočila. Bez ohledu na rekordní valuace (a periodicky se opakující varování z různých stran před blížícím se propadem akcií) se S&P 500 šplhá čtvrtletí za čtvrtletím na nová maxima. Investoři se stoprocentně zainvestovanými portfolii se zpětně jeví jako géniové, konzervativní investoři s velkým podílem hotovosti či zajištěním proti poklesu cen akcií zase jako idioti.

Dlouhodobé výnosy akcií určují valuace

I přes veškerý růst bychom však neměli zapomínat na slova Benjamina Grahama: „In the short run, the market is a voting machine, but in the long run it is a weighing machine“. Vysoké valuace nám neříkají zhola nic o budoucím směru a intenzitě růstu či poklesu akcií v nejbližších týdnech, měsících či čtvrtletích. Drahé indexy se mohou stát ještě dražšími, levné ještě levnějšími. V dlouhodobém horizontu (několika let) však valuace působí jako gravitační zákon. Čím vyšší jsou, tím nižší budou naše dlouhodobé výnosy a vice versa.

S jakými výnosy tedy počítat v následujících 7-10 letech? Jakékoliv odhady dlouhodobých výnosů jsou již z podstaty věci vždy nepřesné. Nikdo neví, co přinese budoucnost. Avšak jak prohlásil John Maynard Keynes: „It is better to be roughly right than precisely wrong.“ Pojďme se tedy podívat na konzervativní predikce dvou investičních společností, jejichž odhady dlouhodobých výnosů jednotlivých tříd aktiv vychází primárně z valuací a z jejich tendencí vracet se dříve či později k normálním úrovním. Na rozdíl od řady jiných firem, které odvozují budoucí výnosy z pouhých extrapolací minulého vývoje, jsou metody GMO i Research Affiliates (dále jen „RA“) dle mého názoru mnohem blíže realitě.

7-letý výhled GMO

Začneme odhadovanými reálnými ročními výnosy vybraných tříd aktiv v následujících 7 letech z dílny investiční společnosti GMO (zde). Jedná se o dolarové výnosy, které jsou očištěné o průměrnou míru inflace v USA (za uplynulých 15 let) na úrovni 2,2 %. Pokud tedy chceme získat nominální výnos, potom přičteme ke každému číslu v grafu právě 2,2 %.

Sedmilete odhady vynosu GMO 072018

Z grafu je zřejmé, že GMO očekává nejvyšší výnosy v případě akcií z rozvíjejících se zemí (+2,7 %). Na druhém místě jsou dluhopisy rozvíjejících se zemí (+1,9 %). Největší ztráty by měly zaznamenat americké akcie (-4,9 %). Pokud bychom očekávali, že se odhady GMO naplní, potom by v současnosti byla jednou z nejlepších „investic“ paradoxně hotovost. Ta by nám ročně vynesla 0,9 % a zároveň by nám v budoucnu umožnila nakoupit jiné třídy aktiv, jakmile se jejich očekávané výnosy vyšplhají na atraktivnější úrovně.

10-letý výhled Research Affiliates

Druhým zdrojem odhadů je investiční společnost Research Affiliates. Ta na svých stránkách (zde) zveřejňuje zcela zdarma velmi povedený a propracovaný model odhadu výnosů a očekávanou rozkolísanost cen pro několik různých tříd aktiv, a to pro následujících 10 letech.

Desetilete ocekavane vynosy vybranych trid aktiv RA 072018

Odhady RA jsou o něco optimističtější než v případě GMO. Obě společnosti se shodnou na nejvýnosnější třídě aktiv v podobě akcií z rozvíjejících se zemí. RA nicméně očekává podstatně vyšší výkonnost (+6,8 %). Na druhém místě jsou akcie EAFE (4,7 %). Třetí místo obsadily dluhopisy rozvíjejících se zemí (+4,5 %). Na rozdíl od GMO však RA považují US hotovost za nejhorší možnou investici.

Očekávané výnosy akciových trhů

V případě akciových trhů očekávají nejvyšší výkonnost v případě Turecka (13,6 %), Ruska (12,6 %) a Brazílie (7,9 %). Investor by měl však v případě EM akcí vždy zvážit i další potenciální rizika spojená s danými zeměmi (především pak míru koncentrace akciového indexu dané země, měnové riziko, politické riziko, a další).  RA i GMO se shodnou i v případě trhu, na němž očekávají nejhorší dlouhodobé výnosy (US akcie).

Desetilete ocekavane vynosy akcii RA 072018

K o něco horším odhadům dlouhodobých očekávaných výnosů amerických akcií dospěl John Hussman z Hussman Funds. Ten počítá s průměrným ročním výnosem S&P 500 v průběhu následujících 12 let na úrovni kolem -2,0 %.

Dvanactilete ocekavane vynosy SP500 JH 092018
Zdroj: Hussman Funds, https://www.hussmanfunds.com/comment/mc180904/

Za pravdu mu dávají i poslední odhady banky Goldman Sachs. Banka upozorňuje, že její interní souhrnný indikátor býčího/medvědího trhu, který se skládá z pěti různých faktorů, naznačuje nejvyšší pravděpodobnost bear marketu od poloviny sedmdesátých let. Jakmile se indikátor vyšplhá na takto vysoké úrovně, tak by se měli investoři v následujících 5 letech připravit na medvědí trh či velmi nízké akciové výnosy (alespoň dle analytiků Goldman Sachs).

GS byci_medvedi indikator 092018

GS byci_medvedi indikator a petilete ocekavane vynosy 092018

Závěr pro value investory

Value investoři používají při výběru akcií do svého portfolia tzv. bottom-up přístup. Zaměřují se na výběr konkrétních podhodnocených akcií, a to bez ohledu na současnou makroekonomickou situaci či celkové valuace trhů (více o bottom-up přístupu naleznete v knize Investice do akcií – Základy value investování). Pokud jste tedy schopni stále nalézt dostatečně atraktivní investiční příležitosti (i při současných vysokých valuacích), potom se držte svého přístupu. Zároveň se však připravte na to, že akciové trhy mohou být v budoucnu velmi volatilní. Obzvláště naplní-li se výše uvedené odhady očekávaných výnosů.

Pohled na odhady očekávaných výnosů má i další výhodu. Pomůže nám s ukotvením rozumných očekávání. Pokud počítáme s dlouhodobými výnosy akcií na úrovni kolem 10 % ročně, potom bychom měli své předpoklady bezpochyby přehodnotit.

V dubnu letošního roku byl zveřejněn článek „Očekávané výnosy vybraných tříd aktiv a akciových trhů v následujících 7 a 10 letech“. Závěry z článku lze bez větších úprav použít i dnes, a to od nadpisu „Jaké plynou z výše uvedených odhadů závěry pro drobného investora?“.


Upozornění: Výše uvedené názory jsou čistě osobními názory autora webu a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory autora se mohou v čase měnit. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu ETF se zaměřením na rozvíjející se trhy a Jižní Koreu. Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.