Kognitivní chyby v investování – Když je hlava naším nepřítelem

Lidé se chovají emotivně! Bylo tomu tak v minulosti a troufám si tvrdit, že budoucnost nebude jiná. Emoce provázejí život každého člověka a výrazným způsobem ovlivňují jeho chování. To se projevuje i při investování/spekulování na akciových trzích.

Člověk racionální (homo economicus)

Lidé se nechovají vždy racionálně! Akademický „homo economicus“ je pouhý mýtus z učeben vysokých škol. Jeho existenci vyvrací mimo jiné i pohled do historie na množství spekulativních bublin, kterých jsme byli v uplynulých 100 letech na finančních trzích svědky. Toho si všimli i někteří ekonomové a začali se příčinami iracionálního chování lidí na finančních trzích zabývat. Vznikl tak obor ekonomie nazvaný behaviorální finance, který se na rozdíl od tradičních finančních teorií nesnaží definovat, jak by mělo vše za určitých předpokladů fungovat, ale na základě pozorování a rozsáhlého výzkumu v oblasti psychologie popisuje, jaký je skutečný reálný svět kolem nás. Vysvětluje příčiny iracionálního chování a částečně i příčiny vzniku spekulativních bublin, které by v dokonalém efektivním světě vlastně neměly vůbec existovat.

Kognitivní chyby a emocionální předsudky

Za hlavního viníka našeho iracionálního chování lze označit kognitivní chyby a emocionální předsudky. Za většinou z nich stojí evoluce. Jejich existence měla historicky v přírodě svůj význam. Na finančních trzích jsou nám však bohužel spíše na škodu a jsou často zdrojem až nepochopitelných přešlapů, mnohdy i těch nejzkušenějších investorů. Díky nim jsou pak trhy mnohem více rozkolísané, než by ospravedlňovaly fundamentální faktory. Pojďme se nyní podívat na několik typických chyb v podnikání a investování, kterých se dopouštíme.

Kognitivní chyby v podnikání a investování

Nejdříve se zaměříme na 18 nejčastějších kognitivních chyb v podnikání. Řada z nich se však projevuje i v investování.

Kognitivní chyby
Zdroj: https://www.raconteur.net/infographics-archive

 

Dále se zaměříme na pět nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí samotní investoři/spekulanti.

Pet nejcastejsich kognitivnich chyb investoru
Zdroj: https://stockstotrade.com/

 

Výše uvedené infografiky jsou jen malou ochutnávkou z více než 188 různých kognitivních chyb, které existují. Některé mají velký vliv na investiční rozhodování, jiné zcela zanedbatelný. V případě zájmu existuje celá řada velmi zajímavých knih a internetových stránek zabývajících se touto tematikou. Některé z nich naleznete v tipech níže. Investor nemusí znát všechny kognitivní chyby světa, ale pro své vlastní dobro bychom se měli seznámit alespoň s těmi nejčastějšími, které mají největší vliv na naše chování a chování ostatních účastníků na finančních trzích. Jejich znalost nám může v investování velmi pomoci.


Tip:

 • Mezi nejznámější osobnosti behaviorálních financí patří Daniel Kahneman, Amos Tversky a Richard Thaler.
 • Mezi nejznámější knihy patří:
  • Richard H. Thaler: Misbehaving: The Making of Behavioral Economics
  • Richard H. Thaler: Quasi Rational Economics
  • Richard H. Thaler: Advances in Behavioral Finance
  • Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow
  • Daniel Kahneman: Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment
  • James Montier: The Little Book of Behavioral Investing: How not to be your own worst enemy
  • James Montier: Behavioural Investing: A Practitioner’s Guide to Applying Behavioural Finance
  • James Montier: Behavioural Finance: Insights into Irrational Minds and Markets