Do jakých tříd aktiv umisťují investoři své peníze?

V článku o očekávaných výnosech vybraných tříd aktiv v následujících 7 a 10 letech (zde) jsme naznačili, že devítiletý prudký růst cen napříč hlavními třídami aktiv povede s největší pravděpodobností k podprůměrným výnosům v budoucnu. Dnes se podíváme, jak na situaci reagují investoři, jaké třídy aktiv v uplynulých letech preferují a jak se tyto trendy v čase mění.

Jaké třídy aktiv preferují individuální investoři?

Začneme průzkumem AAII (The American Association of Individual Investors), která již od roku 1987 provádí ve Spojených státech průzkum mezi individuálními investory o struktuře jejich investic a o preferovaných třídách aktiv. Z níže uvedeného grafu vyplývá, že si investoři v uplynulých letech oblíbili akcie. Podíl akcií v jejich portfoliích vzrostl na 69,7 %. V prosinci 2017 se dokonce vyšplhal na 72 %, což je nejvyšší hodnota od vrcholu technologické bubliny v roce 2000. Naopak podíl hotovosti poklesl na nejnižší hodnoty od dob vrcholu technologické bubliny.

Vynikající výsledky akciových trhů v uplynulých letech evidentně přilákaly pozornost drobných investorů a povzbudily jejich chuť více riskovat. Hotovost upadla v nemilost a stala se z ní nechtěná třída aktiv.

Pruzkum alokace aktiv individualnich investoru

Jaké fondy vedou žebříčky popularity?

Pro dokreslení obrázku se podíváme i na sektor podílových fondů v USA. Z grafu níže je patrné, že investoři v uplynulých letech preferují akciové fondy. Fondy peněžního trhu díky nízkým výnosům naopak zažívají prudký odliv prostředků. Dluhopisové fondy získaly na popularitě v průběhu finanční krize a těsně po ní, v posledních letech však zájem investorů pozvolna opadá. Graf potvrzuje chování investorů z průzkumu AAII výše. Rizikový apetit investorů je poměrně velký, hotovost je nechtěnou třídou aktiv. Graf níže ukazuje, že velikost aktiv pod správou v akciových fondech byla vyšší než dnes pouze v letech 2006 a 2007 (před finanční krizí) a v roce 2000 (na vrcholu technologické bubliny).

Podil AUM ve fondech dle trid aktiv
Podil AUM ve fondech dle trid aktiv

Odpor investorů vůči hotovosti demonstruje ještě lépe graf níže. Černá čára znázorňuje průzkum AAII, červená pak objem aktiv pod správou v případě fondů peněžního trhu v USA.

Pro investory s duší kontrariána, kteří hledají trhliny ve všeobecném tržním konsenzu, jsou výše uvedené grafy dalším střípkem mozaiky, který nabádá k opatrnosti.