Dlouhodobé očekáváné výnosy akcií, dluhopisů a jiných tříd aktiv

Jaké výnosy akcií, dluhopisů, nemovitostí, hotovosti a jiných tříd aktiv lze očekávat v následujících 5, 7, 10 či 15 letech? Budou blízké historickým dlouhodobým výnosům (ZDE), nebo budou podstatně nižší? Které odhady finančních institucí se ukáží být nejpřesnější? Se stoprocentní jistotou budeme znát odpovědi přirozeně až zpětně. Již nyní však řada bank a investičních společností nabízí klientům své predikce, pomocí nichž se snaží ukotvit jejich dlouhodobá očekávání (která jsou většinou příliš vysoká).

Kvalita jednotlivých predikcí se výrazně liší. Velmi často záleží na skutečnosti, zda se jedná o sell-side či buy-side analýzy. Sell-side analýzy mají tendence být optimistické, protože jsou mnohdy využívány i jako podpora prodeje. Pesimistické vyhlídky přirozeně prodejům příliš nepřejí. Buy-side analýzy bývají realističtější. Dále samozřejmě záleží na kvalitě jednotlivých analytiků a celých oddělení výzkumu, které za predikcemi stojí. Jako v každém oboru, tak i ve financích bývají rozdíly obrovské. V neposlední řadě hraje svou roli reputační riziko. Řada hráčů na trhu tíhne často ke konsenzuálním predikcím. Výsledkem potom je, že je research řady finančních institucí podobný jako vejce vejci.

V konečném důsledku si (jako vždy) musí každý investor udělat svůj vlastní názor. Při jeho formování nicméně může využít research profesionálů. Níže proto naleznete očekávané výnosy vybraných tříd aktiv od vybraných finančních institucí, které vám mohou pomoci v rozhodování. Každá predikce je k jinému datu, což je nutné zohlednit. Většina z nich je z roku 2021, některé však byly sestavovány ještě v roce 2020, kdy byly ceny i valuace na odlišných úrovních než dnes (a tudíž i očekávané výnosy).  

Dlouhodobé očekáváné výnosy akcií, dluhopisů a jiných tříd aktiv

  • GMO – odhad 7letých reálných výnosů (výnosy očištěné o inflaci) vybraných tříd aktiv (ZDE)
  • Research Affiliates – odhad 10letých výnosů vybraných tříd aktiv (ZDE)
  • J. P. Morgan Asset Management – odhad 10-15letých výnosů vybraných tříd aktiv (ZDE), kompletní report Long-Term Market Assumptions naleznete ZDE.
  • AQR – Capital Market Assumptions for Major Asset Classes (ZDE)
  • BNY Mellon – 10-Year Capital Market Assumptions (ZDE)
  • KKR (Kohlberg Kravis Roberts) – odhad 5letých výnosů akcií a dluhopisů (str. 22, ZDE)
  • Provideři indexových ETF – State Street (ZDE), BlackRock (ZDE), Vanguard (str. 38,40, ZDE)

Odhady GMO – vybrané třídy aktiv

7lety odhad realne vykonnosti aktiv 3_2021

Odhady Research Affiliates – vybrané třídy aktiv

10lety odhad realne vykonnosti aktiv RA 3_2021

Odhady Research Affiliates – vybrané akciové trhy

10lety odhad realne vykonnosti akciovych trhu RA 3_2021

Upozornění: Výše uvedené názory jsou čistě osobními názory autora webu a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory autora se mohou v čase měnit. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu akcie, protiinflační dluhopisy, fixně úročená depozita, hotovost a jiné finanční produkty/investiční aktiva. Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.