Infografika

Co je to komoditní supercyklus?

Komodity jsou důležitou nákladovou položkou řady firem. Jejich ceny mají tendenci pohybovat se v dlouhodobých cyklech. Příčinou jsou obtížně predikovatelné změny v poptávce, na které strana nabídky nedokáže dostatečně rychle reagovat (např....