Zápisky z valné hromady Berkshire Hathaway (část 1.)

Stručný přehled nejzajímavějších témat diskutovaných v první polovině setkání s akcionáři Berkshire Hathaway (dále jen BRKA), v níž Warren Buffett a Charlie Munger odpovídali na dotazy akcionářů.

Zápisky z valné hromady Berkshire Hathaway

 • Buffett znovu upozornil na důležitou změnu v účetnictví, která vyžaduje vést cenné papíry v jejich aktuální tržní ceně, což výrazně ovlivní a rozkolísá zisky BRKA.
 • Buffett popsal, jak uvažovat o investicích. Ukázal noviny New York Times z roku 1942 a přečetl několik novinových titulků z daného roku. Týkaly se především druhé světové války a byly značně negativní. Buffett tou dobou sledoval jako školák akcie společnosti Cities Service, které poklesly. Rozhodl se, že koupí tři akcie společnosti za veškeré své úspory. Zaplatil 38,25 USD za akcii. Nakoupil na denním maximu. Cena na konci dne poklesla na 37 USD. Prodal ji o několik měsíců později za 40 USD. Akcie v následujících letech vzrostla až k hodnotě kolem 160 USD. Dále ukázal, že kdyby člověk v roce 1942 nakoupil index S&P500 za 10 000 USD a choval se k investici jako k investici do farmy, kterou také drží většina lidí dlouhodobě, a uvažoval o ní jako o nákupu malého podílu ve většině amerických firem, potom by dnes měl 51 miliónů USD. Nemusel by znát vůbec nic o investicích, o financích, nemusel by umět vybírat vynikající akcie. Prostě by jen nakoupil index, držel jej a ignoroval všechna doporučení finančních expertů a ostatních v jeho okolí.
 • Následně srovnal stejnou investici ve výši 10 000 USD do neproduktivního aktiva typu zlata. Od roku 1942 bychom ve srovnání s investicí do S&P 500 neměli milióny, ale jen několik stovek tisíc.
 • Todd Combs a Ted Weschler obhospodařují cca 25 mld. USD z portfolia BRKA. Buffett má stále zodpovědnost za cca 300 mld. USD. Zatím tudíž není na odpočinku.
 • Precision Castparts v portfoliu BRKA – dlouhodobě dobré vyhlídky.
 • Existuje win-win řešení v potenciální obchodní válce mezi Čínou a USA? USA a Čína budou dlouhou dobu největšími mocnostmi na světě. Budou mít mezi sebou vždy rozpory, ale obchodují mezi sebou, takže je to již nyní win-win situace. Problém může nastat ve chvíli, kdy se jedna země bude snažit „vyhrát“ o něco více než ta druhá. Obě země si však uvědomují, že by neměly ohrozit vzájemné vztahy.
 • Díky reputaci Buffetta a Mungera se dostanou k akvizicím, ke kterým by se jiné firmy nedostaly. Dotaz, zda jejich následovníci budou mít stejné příležitosti i v budoucnu. Buffett se domnívá, že se nejedná jen o jejich jména a reputaci, ale spíše o reputaci společnosti BRKA. Je přesvědčen, že jeho následovníci budou schopni uzavírat zajímavé obchody i v budoucnu. BRKA má tradičně hodně hotovosti a je schopna rychle reagovat, což ví i zbytek světa, a proto se na BRKA často obrací. Munger navíc upozornil, že již nyní spousta firem a manažerů v rámci BRKA dělá zajímavé akvizice, které jsou plně v jejich kompetenci a Munger ani Buffett do nich nijak nezasahují a dokonce se ani nikdy nepotkají s protistranami, s nimiž jsou uzavírány.
 • Jak přemýšlí o kybernetických útocích, které mohou mít velmi negativní dopad na BRKA? V rámci pojišťovací divize BRKA se k pojištění proti kybernetickým útokům staví Buffett velmi zdrženlivě. Nechtějí být pionýrem a nejlepší firmou v této oblasti na trhu, protože se jedná o velmi obtížnou oblast, která zatím není příliš zmapovaná. Těžké odhadovat rizika a pravděpodobnosti.
 • Co by přimělo Buffetta razantněji reagovat na zhoršující se situaci ve Wells Fargo (WFC)? Buffett upozornil, že lidé bohužel neustále chybují a dělají podvody. A to se nezmění. Zároveň zmínil, že BRKA díky těmto přešlapům individuálních manažerů byla v minulosti schopna realizovat vynikající investice. Jako příklad uvedl American Express (AXP) či Geico. Stále stojí za managementem Wells Fargo a vidí banku jako dobrou společnost i investici. Management se snaží řešit chyby učiněné v minulosti, což je důležité. Buffett jej podporuje.
 • Akcionáři vyjádřili obavy, zda budou následovníci Buffetta schopni zajistit tak výnosné investice, na jaké v současnosti dosáhne díky svému jménu jen samotný Warren, až zde nebude. Buffett se domnívá, že Todd Combs a Ted Weschler budou schopni zajistit dobré investice. Domnívá se, že lidé budou volat BRKA i když zde již nebude. Munger připustil, že to bude obtížnější.
 • Skutečně je nové účetní pravidlo vést cenné papíry v portfoliu společností za tržní ceny a promítat změny do výkazu zisků a ztrát špatné? Buffett vysvětluje, že nepovažuje za ideální oceňovat cenné papíry každé čtvrtletí dle tržních cen a vykazovat změny ve výkazu zisku a ztrát. Domnívá se, že nové pravidlo způsobí vyšší volatilitu zisků a firma tak bude hůře čitelná pro akcionáře. BRKA drží akcie několik let. Firmy, které nejsou obchodovány na burze, také neoceňuje na čtvrtletní bázi a nepřeceňuje změny do výkazu zisku a ztrát. Poskytovalo by to spoustu prostoru pro manipulace. Nesouhlasí se změnou účetního pravidla.
 • Bude BRKA někdy reportovat investiční výkonnost Todda Combse a Teda Weschlera? Dokázali překonat S&P 500? Nebudou nikdy zveřejňovat výkonnost portfolio manažerů zvlášť. Buffett nicméně zdůraznil, že jsou vynikající investoři.
 • Buffett vysvětlil, že volný obchod má bohužel spoustu skrytých výhod, které si lidé neuvědomují. Zaměřují se primárně na několik málo viditelných nevýhod. Politici by měli rozhodnout ve prospěch země a především lidem důsledně vysvětlit výhody volného obchodu.
 • Neměla by BRKA investovat pouze do akcií sociálně zodpovědných firem? Je velmi obtížné určit přesně hranici, které firmy ještě jsou sociálně zodpovědné a které již nejsou. Buffett nechce přenášet své politické názory do investování.
 • Zvažuje BRKA výplatu mimořádné dividendy? Jakmile nebudou mít dostatečné využití pro hotovost ve firmě, budou zvažovat vrácení kapitálu akcionářům a budou přemýšlet o optimální variantě. Spíše se přiklání k odkupu akcií, pokud bude jejich cena pod vnitřní hodnotou BRKA. Nezamýšlí se nad touto otázkou každý den. Skutečnost, že nyní mají 100 miliard dolarů a v současnosti nejsou schopni nalézt dostatečně atraktivní investici, ještě nutně neznamená, že nemají dostatečné využití pro hotovost. V budoucnu se mohou objevit zajímavé příležitosti. Není nakloněný výplatě mimořádné dividendy.
 • Pokud by měl menší objem hotovosti pod správou (cca 1 miliardu dolarů), jak by je investoval a jak by změnil svůj investiční přístup? Zaměřil by se více na rozvíjející se trhy? Buffett odpovídá, že s menším objemem by našel více příležitostí. Zaměřil by se patrně primárně na společnosti v USA. Munger připouští, že má ve srovnání s Buffettem více akcií v Číně a na rozvíjejících se trzích a je větším fanouškem investic do akcií v rozvíjejících se zemích. Buffett dodal, že čím rozvinutější jsou trhy, tím více se stávají efektivnější.
 • Munger se domnívá, že pokud mladší investoři prodají akcie BRKA, jakmile Buffett a Munger zemřou, tak si povedou hůře, než kdyby akcie drželi dále.
 • Buffett se domnívá, že dlouhodobé dluhopisy nejsou při současných nízkých sazbách dobrou investicí. V BRKA drží hotovost v pokladničních poukázkách a čekají, až se objeví zajímavé investiční příležitosti v akciích. Raději vlastní akcie produktivních firem či produktivní aktiva.
 • Munger se domnívá, že pro spořící občany USA nebylo férové, když americká centrální banka snížila úrokové sazby na nulové úrovně. Poškodilo je to. Nicméně zároveň připouští, že to patrně bylo nezbytné. Pro investory BRKA bylo snížení naopak vynikající zprávou.
 • Munger považuje byrokracii za rakovinu. Čím méně má firma byrokracie, tím lépe. Proto má BRKA v této oblasti velkou konkurenční výhodu. Snaží se redukovat zbytečnou byrokracii.
 • Buffett připouští, že v posledních letech se konkurence zvýšila a spousta firem rychle ztrácí své konkurenční výhody. Na druhou stranu existuje spousta jiných, které je stále mají a rozšiřují. Nemyslí si, že technologie nutně zničí všechny konkurenční výhody.
 • Jak se staví k poplatkům, které si strhávají realitní společnosti od svých klientů, když tolik kritizuje poplatky účtované Wall Street, vzhledem k rostoucímu vlivu BRKA na realitním trhu v USA? Nemyslí si, že realitní společnosti držené BRKA dosahují přehnaně nadprůměrných výnosů. Domnívá se, že realitní firmy v USA držené BRKA si své poplatky zaslouží, přičemž poplatky nejsou příliš přehnané.