Z investiční kuchyně Daniela Gladiše (Rozsáhlý rozhovor – díl 2.)

V první části rozhovoru s Danielem Gladišem (ZDE) jsme se dozvěděli o jeho investičním přístupu, investičním procesu, různých způsobech hledání příležitostí, analýze a oceňování akcií, o preferovaných firmách, diverzifikaci, přístupu k riziku či o jeho názorech na rostoucí popularitu indexových fondů. Ve druhé části jsem se Dana zeptal, jakým způsobem by si sám vybíral aktivně řízený akciový fond, na největší chyby individuálních investorů, kde v současnosti nachází nejzajímavější investiční příležitosti, jaká je jeho nejpodhodnocenější akcie v portfoliu či jaké knihy by doporučil začínajícím investorům. Některé jeho odpovědi vás možná překvapí.

Druhá část rozhovoru s Danielem Gladišem

 • Jakou má váš fond konkurenční výhodu/výhody? Proč by měl investor preferovat raději Vltava Fund a ne pasivní indexový ETF, který mu za minimální náklady zaručí tržní výnos?

Když pomineme fakt, že i pasivní indexové ETF mají v průměru výnosy nižší než indexy, které kopírují, tak jen zopakuji, co už jsem řekl výše. Naše aktivní investování nám dává možnost dosáhnout dlouhodobě vyšších výnosů, než je výnos trhů, a navíc s mnohem menším rizikem. Mimochodem, možná to bude znít divně, ale současný rozmach pasivního investování je pro nás požehnáním. Tím, že čím dál více investorů přestává přemýšlet o tom, co a za kolik kupuje, objevují se na trzích čím dál atraktivnější investiční příležitosti. Je to voda na náš mlýn.

 • Pokud by sis pro sebe vybíral aktivně řízený fond, jaké parametry by měl splňovat?

Na prvním místě u aktivně řízených fondů je osoba portfolio manažera. Z mého pohledu bych chtěl, aby splňoval následující kritéria:

 1. Musí žít akciemi. Nemusí mít nějaký super talent a ani nemusí být génius. Musí ale být inteligentní a být zapálený pro to, co dělá. Nadšení a entuziasmus jsou nutné. Dobrý investiční manažer musí být v dobrém slova smyslu fanatikem.
 2. Musí mít jasnou investiční filozofii. Musí být schopen ji jednoduše vysvětlit, musí být konzistentní a musí být evidentní, že to, co říká, taky dělá.
 3. Musí mít pevný charakter. Musí být otevřený a upřímný, přiznat chybu, když ji udělá, musí vzbuzovat důvěru v tom smyslu, že se budete moci spolehnout na to, že se bude držet dlouhodobě své strategie a nebude ji nečekaně měnit.
 4. Musí mít vlastní peníze investovány v produktu nebo fondu, který spravuje, a to v takové míře, aby jeho výsledky měly na něho materiální dopad. Nelze čekat správná rozhodnutí od někoho, kdo při nich nic neriskuje.
 • Obhospodařování peněz ve fondu je vždy komplikovanější než správa vlastního portfolia. Jaké největší nevýhody mají podle tebe institucionální investoři ve srovnání s individuálními? S jakými překážkami se nejčastěji potýkáte ve vašem fondu?

Hlavní rozdíl je v tom, že při starosti o cizí peníze investor uvažuje jinak, než pokud se stará jen o své vlastní peníze. Pocit zodpovědnosti podvědomě vede k nižšímu riziku. Já mám všechny své peníze ve Vltava Fund a když se rozhlédnu kolem, nevidím žádnou atraktivnější alternativu. Kdybych si ale své peníze spravoval sám mimo fond, byl bych o poznání agresivnější investor.

Druhý rozdíl je v tom, že do všeho, co děláme, se více či méně promítá regulace. Ta je velmi přísná a všem institucionálním investorům do určité míry svazuje ruce.

 • Pokud bys byl drobný individuální investor s malým kapitálem, investoval bys jinak, než investuješ nyní ve svém fondu? Pokud ano, jak?

Na to se nedá jednoduše odpovědět. Neexistuje obecný vzor investování pro určitý typ investorů. Ono ani moc nezáleží na tom, jaký kapitál investor má. Spíše na tom, jaký má investiční cíl, investiční filozofii, zkušenosti, schopnosti a možnosti. Kdybych byl drobný investor s malým kapitálem, pak bych zřejmě byl i v jiné fázi investorského vývoje a nutně bych musel investovat jinak. Kdybych ale byl individuální investor s malým kapitálem a věděl vše, co vím dnes, pak bych investoval stejně, jako investuji.

 • Myslíš si, že individuální investoři mohou v investování v dlouhodobém horizontu „porazit“ co do výkonnosti profesionály či akciový index? Statistiky zatím hovoří v jejich neprospěch.

Nemůžou být všichni lepší než průměr, ale každý z nich jednotlivě být lepší může. Spousta z nich taky lepších je.

 • Jakých největších chyb se podle tebe individuální investoři dopouštějí? Co bývá vlastně nejčastější společnou příčinou tvých ztrátových investic a jakou největší investiční chybu jsi ty sám v životě udělal?

Největší ztráty vznikají tehdy, když se investoři pouštějí do něčeho, čemu nerozumí. To platí úplně stejně pro všechny úrovně investorů. Další častou chybou je malá trpělivost. To je vůbec v investování asi nejvzácnější vlastnost, a přitom sama o sobě může být zdrojem velké konkurenční výhody.

Mou největší chybou bylo, že jsme se v počátcích fondu snažili vydělávat peníze příliš rychle, přitom to bylo úplně zbytečné. Naštěstí máme toto období už dávnou za sebou.

 • Můžeš nám stručně popsat svůj typický pracovní den? Jak vypadá práce typického value portfolio manažera?

Vstávám nejčastěji mezi čtvrtou a pátou. Podívám se, co je nového na trzích, přečtu denní finanční periodika a potom se pustím do studia nějaké společnosti. To znamená čtení výročních zpráv, analýz, komentářů, prezentací, konferenčních hovorů a podobně. V poledne mám první pauzu na oběd. Pak si krátce zdřímnu, jdu na trénink a po něm pracuji zhruba do šesti večer.

 • Pokud by ti někdo přiložil k hlavě zbraň a přinutil tě vybrat si jiný investiční přístup než value investování, jaký bys zvolil? A proč?

Dal bych všechny peníze k někomu z mých oblíbených investorů do fondu a odjel bych na dva roky prázdnin.

 • Pojďme se podívat na současnou situaci na finančních trzích. Máme za sebou devět let bull marketu. Jsou vůbec ještě někde levné akcie? Kde aktuálně nacházíš zajímavé investiční příležitosti?

Z velkých trhů je jen jeden na svém historickém maximu – ten americký. Evropské trhy, japonský trh a řada emerging markets mají daleko do svých historických maxim a o devítiletém býčím trhu nelze vůbec mluvit. Atraktivních investičních příležitostí je poměrně dost. V současnosti se mi velmi líbí britský, japonský nebo korejský trh.

 • Jakou akcii ze svého portfolia považuješ v současnosti za nejvíce podhodnocenou a o kolik procent se zhruba nachází pod tvým odhadem vnitřní hodnoty? Co si myslíš, že je příčinou podhodnocení a toho, že ho trhy ignorují?

Když vezmeme v úvahu známější společnosti z našeho portfolia, pak pravděpodobně Samsung Electronics. Preferenční akcie za pětinásobek zisků ve společnosti, která je globálním lídrem ve všem, na co sáhne, nemá žádný dluh a topí se v hotovosti – to je opravdu absurdní ocenění.

 • Kde vidíš v současnosti největší zdroj tržních neefektivit, kterých lze využít při hledání zajímavých investičních příležitostí?

Hlavním zdrojem neefektivity jsou samotní investoři a jejich povaha. Ta se nemění a neefektivita proto na trzích zůstává. Novými přispěvateli k neefektivitě jsou možná paradoxně pasivní investování a umělá inteligence. Čím delší investiční horizont investor má, tím více může těžit z neefektivity trhů. Většina investorů má totiž velmi krátký investiční horizont a s jeho prodlužováním tedy klesá i konkurence na trzích.

 • Je podle tebe v dnešní době investování pro aktivního investora obtížnější než v minulosti? Jsou trhy efektivnější?

Investování zůstává stále stejné. Mění se trendy, nálady, dynamika různých odvětví, ale základní investiční filozofie zůstává stejná. Investování dnes je však díky rozvoji technologií pohodlnější, levnější a tím i dostupnější širokým vrstvám investorů.

 • Co ses naučil v průběhu své investiční kariéry za nejdůležitější lekce a jak změnily tvůj současný přístup k investování?

Každý den práce a investování pro mě znamená další malinký kousek do mozaiky poznání. Snažím se pořád učit a věřím, že v tom budu moci pokračovat ještě hodně dlouho. Kdybych měl své dosavadní zkušenosti shrnout, tak bych řekl, že tři nejdůležitější závěry, které jsem si zatím odnesl, jsou: 1. Jednoduchost vítězí nad komplexností. 2. Trpělivost je největší investorova zbraň. 3. Je zbytečné a škodlivé snažit se vydělávat peníze moc rychle.

 • Co bys doporučil začínajícím investorům? Na co by se měli primárně zaměřit? Na jaké chyby si dát pozor?

Nejdříve by měli začít o investování číst a tím dostat do sebe určitý teoretický základ. Potom by se měli zamyslet nad tím, čeho chtějí svými investicemi dosáhnout a potom začít aktivně investovat. Sbíraní zkušeností tak říkajíc z první ruky se nedá ničím nahradit. Je pravděpodobné, že budou dělat hodně chyb, ale právě vlastními chybami se budou posouvat nejvíce vpřed. Čím dříve tuto část cesty absolvují, tím delší cesta ještě bude před nimi.

 • Jaké knihy bys doporučil začínajícím investorům a jaká kniha tě v poslední době zaujala? Jaká kniha tě nejvíce ovlivnila?

Doporučuji začít třeba následujícími knihami. Rozdělil jsem je do několika tematických okruhů:

Nejlepší klasika

– Benjamin Graham – The Intelligent Investor

– Warren Buffett – Berkshire Hathaway Letters to Shareholders 1965-2012

– Philip Fisher – Common Stocks and Uncommon Profits

O psychologii investování

– Robert Shiller – Irrational Exuberance

– Charles MacKay – Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds

O riziku v investování

– Howard Marks – The Most Important Thing

– Nassim Taleb – Antifragile

O dlouhodobých výnosech trhů a tříd aktiv

– Jeremy Siegel – Stocks for the Long Run

Životopisy investorů

– Alice Schroeder – The Snowball (o Buffettovi)

– Benjamin Graham – Memoirs of the Dean of Wall Street (o Grahamovi)

Ze života na Wall Street

– Roger Lowenstein – When Genius Failed

– Michael Lewis – Liar´s Poker

V češtině vyšlo

– Benjamin Graham – Inteligentní investor

– Robert Shiller – Investiční horečka (Irrational Exuberance)

– Nassim Taleb – Antifragilita

– Jeremy Siegel – Investování do akcií (Stocks for the Long Run)

– Alice Schroeder – Sněhová koule

– Daniel Gladiš – Akciové investice

V letošním roce mě nejvíce zaujala kniha Francisca Paramese Investing for the Long Run.

 • A poslední otázka. Co bys rád věděl na začátku své investiční kariéry, co víš dnes, a v minulosti jsi nevěděl?

Bylo by sice hezké, kdybych před 25 lety, kdy jsem začínal, věděl všechno, co vím dnes, včetně třeba těch tří výše uvedených ponaučení. Současně bych se ale připravil o to, co je na investování krásné – o tu cestu poznání, která je lemována úspěchy i neúspěchy. Asi bych neměnil. O to více se těším na příštích 25 let.

Děkuji za rozhovor

 

Další zajímavý rozhovor s Danielem o investování do akcií naleznete v nedávno natočeném videu ZDE.


Tip:

 • Stručné BIO Daniela Gladišenaleznete v rubrice „Value investoři – Kdo je kdo?
 • Odkaz na stránky Vltava Fundje ZDE. Obzvláště zajímá je sekce „Dopisy akcionářům (ZDE)“, kde naleznete výroční zprávy fondu, výnosy a složení portfolia a čtvrtletní dopisy akcionářům, v nichž Daniel popisuje nejen své investice a vývoj portfolia v uplynulém čtvrtletí, ale i svůj přístup k investování do akcií.

Medailonek Gladis

Více informací o České investiční konferenci naleznete ZDE.