Výnosy akciových indexů v 1Q/2023 a jejich aktuální valuační ukazatele

Kterým akciovým trhům se dařilo v prvním čtvrtletí nejlépe? A kterým naopak nejhůře? Jaké jsou aktuální valuace jednotlivých indexů?

Výnosy akciových indexů v 1Q/2023

V prvním čtvrtletí se dařilo zejména evropským a americkým akciím. Akcie na rozvíjejících se trzích stagnovaly. Nejhůře si vedly akcie v Turecku a v Indii.

YTD vykonnost akciovych indexu 31_3_2023

Pozn. Výkonnost vybraných akciových trhů je měřena výkonností jednotlivých indexových ETF v USD. U některých z nich není zohledněn vliv dividend, u jiných ano. Proto jsou konečné výsledky mírně zkreslené, obzvláště v několikaletém období.

Výnosy akciových indexů v uplynulých 5 letech

5Y vykonnost akciovych indexu 31_3_2023

Pozn. Výkonnost vybraných akciových trhů je měřena výkonností jednotlivých indexových ETF v USD. U některých z nich není zohledněn vliv dividend, u jiných ano. Proto jsou konečné výsledky mírně zkreslené, obzvláště v několikaletém období.

Valuační ukazatele indexových ETF

PE a DY akciovych indexu 31_3_2023
PBV a ROE akciovych indexu 31_3_2023

Upozornění: Autor webu neručí za spolehlivost výše uvedených dat. Výše uvedené názory jsou čistě osobními názory autora webu a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory autora se mohou v čase měnit. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu indexové ETF rozvíjejících se trhů, Jižní Koreje, Německa či ETF kopírující World Index. Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.