Value investování retrospektivně – Ucelený souhrn studií podporující value investování

O value investování byla v minulosti napsána řada studií. Téměř všechny dospěly ke stejnému závěru. Value investování v minulosti skvěle fungovalo! Výnosy value akcií byly nadprůměrné. Svědčí o tom i pohled na žebříček nejbohatších mužů planety, kde se v první desítce již několik let stabilně vyskytuje Warren Buffett, který patří do tábora value investorů.

Seznam akademických studií o value investování je až překvapivě dlouhý. Hledání výsledků je tudíž časově velmi náročná, zdlouhavá a úmorná práce. Naštěstí nejsme jediní, které problematika value investování zajímá. Alma mater Warrena Buffetta (Columbia Business School) publikovala souhrnnou studii s názvem „Value Investing Retrospective“, v níž stručně a přehledně uvádí výsledky všech nejdůležitějších studií o value investování publikovaných v letech 1986 – 2006.

Kompletní dokument naleznete zde.

Přibližně čtyřicetistránkovou publikaci vřele doporučuji každému, kterého zaujala myšlenka value investování a hledá oporu v číslech. Dokument obsahuje mimo jiné:

  • Výsledky akademických studií o nadprůměrných výnosech value akcií v USA.
  • Výsledky akademických studií o nadprůměrných výnosech value akcií mimo USA.
  • Výsledky studií o nadprůměrných výnosech value akcií s nízkou tržní kapitalizací.
  • Výsledky studií o nadprůměrných výnosech value akcií, kdy je výběrové kritérium v podobě value ukazatele doplněno o nějakou další proměnnou (např. O-score, zpětné odkupy akcií, a další).

Pohled na historii hovoří zcela jasně. Value investování skvěle fungovalo! Zcela správně je nicméně použit minulý čas, protože fungovalo v minulosti. Jestli bude fungovat i v budoucnu, to je otázkou, na kterou nezná nikdo odpověď. Pokud je však více než osmdesátiletá historie mapování value investování alespoň nějakým vodítkem, potom si troufám tvrdit, že šance na úspěch jsou ve srovnání s ostatními investičními přístupy stále relativně vysoké.

Tip:

  • Další zajímavé studie naleznete v rubrice Research.
  • Odkazy na stránky obsahující další studie naleznete v rubrice Odkazy.