O value investování s Masonem Hawkinsem

Video s Masonem Hawkinsem z roku 2005, kde zakladatel a portfolio manažer Longleaf Partners Funds rozebírá základní principy value investování. Longleaf Partners Fund (Morningstar ticker: LLPFX) dosáhl od svého založení v roce 1987 do konce roku 2017 průměrné roční výkonnosti 10,58 % (S&P 500 9,91 %).

Shrnutí videa s Masonem Hawkinsem:

 • Co je to value investování.
 • Co je to vnitřní hodnota společnosti.
 • Dobrá investice musí splňovat kvantitativní i kvalitativní kritéria.
  • Kvantitativní – musí se prodávat pod úrovní své vnitřní hodnoty
  • Kvalitativní – konkurenční výhoda podniku a kvalitní partner v podobě managementu společnosti
 • Uvádí 4 faktory, které musíme splnit, abychom byli dobrým investorem:
  • Skvělá strategie výběru akcií (popisuje 5 druhů akciových screeningů, které v minulosti používali a další oblasti, kde hledají příležitosti)
  • Schopnost ocenit společnost (3 způsoby oceňování, které používají – ocenění na základě aktiv, ocenění na základě diskontovaných peněžních toků, ocenění na základě fúzí a akvizic podobných podniků, které proběhly v minulosti)
  • Disciplína – nakupovat jen když je cena pod vnitřní hodnotou společnosti
  • Trpělivost – čekat, dokud se tržní cena nevrátí zpět k vnitřní hodnotě
 • Dívá se na celou kapitálovou strukturu společnosti – na akcie, dluhopisy, konvertibilní dluhopisy a další -> zjišťuje, kde jsou největší příležitosti. Někdy mohou být například dluhopisy atraktivnější než akcie.
 • A mnoho dalších témat.

Přednáška pro Ben Graham Centre for Value Investing


Tip:

 • Kdo je Mason Hawkins? Naleznete v rubrice Value investoři – Kdo je kdo?
 • Aktuální portfolia Longleaf fondů a další portfolia value investorů naleznete v rubrice Seznam value investorů.