Valuace 10 % nejdražších společností v indexu S&P 500 jsou pouhých 20 % od vrcholu z roku 2000

John Hussman z Hussman Funds získal v uplynulých letech nálepku perma medvěda, který vytrvale varuje před blížícím se prudkým poklesem akciových trhů. Prozatím se jeho předpovědi nenaplnily. Bylo by však příliš unáhlené jej ihned odsoudit a zavrhnout automaticky veškeré předkládané argumenty. V Hussmanových pravidelných měsíčních komentářích se čas od času objeví zajímavá data a úvahy, které stojí za zamyšlení.

Jedním z příkladů může být i nedávný komentář s názvem „Marks of a Phase Transition“ (ZDE), v němž Hussman tvrdí, že se nacházíme v nebezpečném přechodném období, které z hlediska historie nastává vždy před prudkými poklesy trhů. Svůj názor opírá o souběh několika tržních indikátorů, jejichž kombinace značí potenciální problémy na obzoru.

Podobné predikce můžeme s relativním klidem ignorovat. Co je však v komentáři zajímavé je graf mediánu ukazatele P/S jednotlivých decilů indexu S&P 500. Co si pod tím představit? Všech cca 500 společností z amerického akciového indexu S&P 500 rozdělíme do 10 skupin (po 50 firmách) dle velikosti ukazatele P/S (tržní cena akcie/tržby na akcii), a to od decilu s nejvyšší hodnotou po nejnižší. Následně vypočítáme pro každý decil (neboli pro každou skupinu složenou z 50 firem) medián ukazatelů P/S. Následně monitorujeme vývoj jednotlivých skupin v čase, což je zachyceno v grafu níže.

Medianovy PS indexu SP500

Z grafu je patrné, že 10 % nejdražších společností v indexu S&P 500 (měřeno ukazatelem P/S) je z pohledu valuací pouhých 20 % od maxima z roku 2000, kdy vrcholila technologická spekulativní bublina v USA. Podobný, i když o něco méně strmý, růst je patrný i v případě druhého decilu. Obdobné situace jsme potom svědky i u třetího a čtvrtého decilu. Prudký nárůst ukazatele P/S je na první pohled patrný, obzvláště od roku 2012.

Může být podobný nárůst racionální a opodstatněný? Může. Například za předpokladu, že se desítkám výše uvedených společností od roku 2012 výrazně zvýšily ziskové marže. Vyšší marže a z nich plynoucí vyšší zisky společností by dokázaly ospravedlnit takto prudký nárůst P/S. Data o vývoji marží nám bohužel Hussman již nepředkládá. Jejich dohledání je na internetu nicméně otázkou několika vteřin. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že průměrné ziskové marže firem v indexu S&P 500 od roku 2012 skutečně rostou. Část růstu P/S je tím tudíž vysvětlena. Je však růst marží skutečně tak velký, aby ospravedlnil takto výrazný nárůst P/S napříč všemi decily? Odpovědět ponechám na čtenářích.  

Ziskove marze SP500