Unikátní rozhovor s jedním z nejlepších hedge fond manažerů uplynulých 37 let

Value investoři jsou tradičně tzv. bottom-up investoři, jejichž cílem je najít podhodnocené akcie s dostatečně atraktivním poměrem výnos/riziko a sestavit z nich přiměřeně diverzifikované portfolio. Mají dlouhodobý investiční horizont a relativně stabilní portfolio složené primárně z akcií, které se obmění typicky jednou za 3-5 let. Makroekonomickým predikcím nevěnují příliš pozornosti, protože bývají chronicky nepřesné. Top-down investování (kdy nejdříve odhadujeme budoucí makroekonomický vývoj, následně vývoj jednotlivých odvětví a až na samotném konci posuzujeme situaci jednotlivých společností) považují za přístup extrémně obtížný a pro drobné investory nevhodný. Top-down investor musí nejen správně stanovit budoucí makroekonomický vývoj, ale vše i bezchybně načasovat a odhadnout, zda již není jeho závěr všeobecně přijímaným tržním konsenzem, který je v současných cenách již započítám.

Avšak na finančních trzích existuje celá řada různých investičních přístupů. Některé mají v dlouhodobém horizontu větší šanci na úspěch, jiné zase nižší. Téměř v každé oblasti však nalezneme několik investorů, kteří s tím či oním přístupem dosáhli vynikajících dlouhodobých výsledků. Výjimkou není ani top-down přístup.

Patrně nejznámější a definitivně nejúspěšnější personou je v této oblasti Stanley F. Druckenmiller. To, co znamená Warren Buffett pro value investory, je Stanley Druckenmiller pro makro investory (top-down přístup). Jeho výkonnost je fenomenální. Od založení fondu Duquesne Capital v roce 1981 dokázal zhodnotit peníze svých klientů cca o 30 % ročně. Neměl přitom žádný ztrátový rok! V letech 1988 až 2000 byl hlavním portfolio manažerem v Quantum Fund George Sorose. Málo kdo ví, že to byl právě Druckenmiller, který stál za hvězdným obchodem v podobě shortování britské libry v roce 1992, který bývá často neprávem přisuzován pouze Sorosovi.

Druckenmiller poskytl 6. září serveru Real Vision rozhovor, v němž rozebral současnou situaci ve světě, svůj pohled na investování a současná rizika a příležitosti. Po vypršení exkluzivity zveřejnil server video veřejnosti. I přes tříměsíční zpoždění se stále jedná o zajímavou podívanou.

Na konci videa se zkuste na chvíli zastavit, zamyslet se a upřímně si odpovědět na otázku: „Dokážu tímto způsobem dlouhodobě vydělávat peníze?