Novinky

Nyní přichází ta těžší část

Nový měsíc, nový ponurý komentář Johna Hussmana, zakladatele fondů Hussman Funds, který v uplynulých letech získal nálepku tzv. „perma bear“. Proč? Protože již několik let varuje před spekulativní bublinou na americkém...

Novinky

Už jsme tam?

John Hussman je po měsíci zpět s dalším ze svých ponurých komentářů. Hlavním tématem je přirozeně současné dění na finančních trzích. Dále pak aktuální valuace US akcií, očekávané výnosy akcií a...

Novinky

Přátelství s medvědy

John Hussman, zakladatel Hussman Funds, zveřejnil další ze svých pravidelných měsíčních komentářů, v němž se tentokrát věnuje očekávaným dlouhodobým výnosům amerických akcií, poklesu akciového indexu S&P 500 o 60-70 %, ukazatelům...

Novinky

Bohatství je ve jmenovateli

John Hussman, zakladatel Hussman Funds, zveřejnil další ze svých pravidelných ponurých komentářů, v němž se věnuje spekulacím na akciových trzích, ceně vs. cash flow z cenného papíru, zadlužení Spojených států, očekávaným výnosům...

Novinky

Alenčina dobrodružství v rovnováze

John Hussman, zakladatel Hussman Funds, zveřejnil další ze svých pravidelných měsíčních medvědích komentářů. Tentokrát rozebral rovnováhu peněžních toků na akciových a finančních trzích, Mr. Market, tržní podmínky, očekávané 12-leté výnosy...

Novinky

Zúčtování

Zarytý pesimista John Hussman, zakladatel Hussman Funds, zveřejnil další ze svých pravidelných měsíčních komentářů, v němž se opět věnuje vysokým valuacím amerických akciových trhů a jejich očekávané výkonnosti v následujících letech, základní...

Novinky

Čiňte dobrá rozhodnutí!

John Hussman vydal v uplynulých dnech další ze svých pravidelných měsíčních komentářů, v němž se tentokrát věnuje dvěma hlavním zdrojům investičních výnosů, očekávaným výnosům v následujících deseti a dvanácti letech, technologickým růstovým akciím...