Riziko se skrývá tam, kde se nedíváte

Value investiční firma First Pacific Advisors, která spravuje fondy FPA Capital, FPA Crescent a jiné, zveřejnila velmi zajímavý dokument zaměřený na riziko. FPA varují před vysokým zadlužením v USA i ve světě. Evropské i americké spekulativní dluhopisy nenabízí dostatečně atraktivní výnosy a podobně je na tom i řada dluhopisů v investičním stupni. S příchodem recese hrozí prudké propady cen korporátních dluhopisů, což ovlivní i akcie řady firem.  

Kompletní dokument naleznete ZDE.

Stručný výčet hlavních myšlenek:

 • Máme tendence se obávat věcí, s nimiž máme zkušenost z nedávné minulosti. Riziko se však většinou skrývá na místech, kde jej nečekáme.
 • Zaměřují se na riziko vysokých dluhů.
 • Státní a korporátní dluhopisy v kombinaci s vysokým zadlužením způsobí či alespoň urychlí budoucí krizi.
 • Současné tempo zadlužování a nízká kvalita dluhu jsou dlouhodobě neudržitelné.
 • FPA ukazuje řadu zajímavých grafů mapujících zadlužení v USA.
 • Evropské banky jsou v mnohem horší kondici než americké.
 • Řada států je předlužená. Další zvyšování zadlužení bude mít v řadě případů podstatně méně povzbuzující účinek na ekonomický růst než doposud. Řada zemí se pokusí zbavit dluhů skrze inflaci.
 • Korporátní dluh vzrostl z 3,8 biliónů USD na 8,8 biliónu a byl použit primárně na fúze a akvizice, převzetí a zpětné odkupy akcií.
 • Dluh roste rychleji než ekonomika, což nemůže trvat věčně. Jakmile se zastaví, tak akciový trh ztratí významný podpůrný faktor.
 • Americké banky jsou v podstatně lepší situaci než před deseti lety.
 • Spekulativní (high yield) dluhopisy nejsou v současnosti atraktivní. FPA odhaduje čisté výnosy US HY dluhopisů kolem 5,1 %, EU HY kolem 1,7 %.
 • Aktuální výnosy HY dluhopisů jsou na velmi nízkých úrovních.
 • FPA označují současný kapitalismus za tzv. státem řízený kapitalismus.
 • Objem dluhopisů s úvěrovým hodnocením BBB (jeden stupeň nad spekulativním pásmem) vzrostl z 32,6 % všech dluhopisů v investičním stupni v roce 2008 na současných cca 50 %. Recese dříve či později otestuje udržitelnost výše uvedených ratingů.
 • Ukazatel zadlužení Net Debt/EBITDA firem v indexu Russell 3000 nebyl nikdy tak vysoký. A to máme stále rostoucí ekonomiku.
 • Vzrostl počet tzv. „zombie firem“, které jsou závislé na nízkých úrokových sazbách a cizích zdrojích. Za normálních okolností by jinak nepřežily.
 • US default rate je v současnosti na polovině dlouhodobých průměrů (1,8 % vs. 3,6 %).
 • Firmy si půjčují za bezprecedentně uvolněných úvěrových podmínek.
 • Ve FPA by tudíž nebyli překvapeni, kdyby byla v budoucnu default rate výrazně nad dlouhodobými průměry.
 • Očekávají, že ceny korporátních dluhopisů dříve či později výrazně propadnou.
 • Na trzích může nastat problém s likviditou, což poklesy ještě zhorší.
 • FPA upozorňují, že pro investory orientované na absolutní výnosy nedává držení dlouhodobých dluhopisů v investičním stupni s nízkým výnosem příliš smysl. Proto trpělivě čekají na nižší ceny.
US korporatni dluh jako procento HDP
Zadluzeni firem v indexu Russell 3000