Ray Dalio a jeho 8 animovaných videí o základních principech úspěchu

Dnes lehce netradiční téma, které bude pro mnohé čtenáře znít možná až příliš kýčovitě. Dlouze jsem přemýšlel, zda sérii videí (dohromady trvají cca 30 minut) na web o akciích zařadit či nikoliv, protože se nejedná o typické investiční téma. S ohledem na úspěchy Raye Dalia ve světě investic jsem se však nakonec rozhodl, že si videa mohou najít své diváky. Pohled jednoho z nejuznávanějších hedge fond manažerů současnosti na okolní svět je minimálně zajímavý.

Dalio a jeho Bridgewater Associates

Ray Dalio je zakladatelem a portfolio manažerem jednoho z největších a nejúspěšnějších hedge fondů uplynulých 40 let. Aktiva pod správou přesahovala na konci minulého roku 160 miliard dolarů. Fondy Bridgewater spravují peníze přibližně 350 institucionálních investorů typu penzijních fondů, univerzitních nadací, charit, sovereign wealth fondů či centrálních bank.

Kromě zajímavé výkonnosti se mohou fondy pochlubit i svým relativně unikátním přístupem k investování. Dalio je tvůrcem a propagátorem myšlenky tzv. All weather portfolia (zde). Jedná se o portfolio, které by mělo zaručit rozumné zhodnocení v jakémkoliv investičním a ekonomickém prostředí. Kromě toho je Dalio autorem videa How the economic machine works (zde), v němž zjednodušeně popisuje fungování ekonomiky. Je přesvědčen, že vše funguje jako stroj. Pokud jej rozložíme na jednotlivé části a pochopíme, jak funguje, potom máme vyhráno.

Dalio je přesvědčen, že cestou k jeho investičnímu i životnímu úspěchu jsou jeho principy, které vychází z pochopení fungování „stroje kolem nás“. O své zkušenosti se rozhodl podělit. V uplynulých měsících dokončil knihu, v níž principy popisuje – Principles: Life and Work. V budoucnu by mohla následovat i kniha věnovaná jeho principům v investování.  

Ray Dalio a jeho videa o principech

Podobně jako v případě How the economic machine works se Dalio rozhodl natočit krátkou sérii videí, které velmi srozumitelně popisují ve stručnosti jeho pohled na svět.

Epizoda 1 – „The Call to Adventure“

Epizoda 2 – „Embrace Reality and Deal With It“

Epizoda 3 – „The Five-Step Process“

Epizoda 4 – „The Abyss“

Epizoda 5 – „Everything is a machine“

Epizoda 6 – „Your two biggest barriers“

Epizoda 7 – „Be radically open-minded“

Epizoda 8 – „Struggle well“