Přehled základních ukazatelů finanční analýzy

Ukazatele finanční analýzy patří mezi základní nástroje každého analytika, portfolio manažera či fundamentálního investora. Tvoří základní stavební kameny finanční analýzy podniku. Na webu investicedoakcii.cz se v řadě různých článků setkáte s celou řadou rozličných ukazatelů.

Pro vaši lepší orientaci jsem vytvořil na jediném místě seznam všech nejvýznamnějších ukazatelů. Seznam se bude postupně rozrůstat s tím, jak se budou objevovat nové ukazatele v jednotlivých článcích.

Valuační ukazatele

Obecně platí, že čím nižší hodnota ukazatele, tím statisticky levnější se akcie jeví. V případě akcií s nízkou hodnotou ukazatele nakupujeme jeden dolar tržeb na akcii (nebo také zisků, peněžních toků, účetní hodnoty a jiných) levněji než v případě akcií s vysokou hodnotou.

 • P/S (Price to sales ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k tržbám na akcii za uplynulých 12 měsíců.
 • P/E (Price to earnings ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k zisku na akcii za uplynulých 12 měsíců.
 • Forward P/E (Forward price to earnings ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k očekávanému zisku na akcii v následujících 12 měsících.
 • Shiller P/E (Shiller price to earnings ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k průměrným desetiletým ziskům na akcii očištěným o inflaci. Většinou se nepoužívá u jednotlivých akcií, ale spíše u akciových indexů.
 • P/CF (Price to cash flow ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k peněžním tokům, které firma vygenerovala v uplynulých 12 měsících.
 • P/FCF (Price to free cash flow ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k volným peněžním tokům, které firma vygenerovala v uplynulých 12 měsících.
 • P/B (Price to book value ratio) – ukazatel tržní ceny akcie k účetní hodnotě vlastního jmění (aktiva mínus hodnota cizích zdrojů) společnosti v posledním čtvrtletí.

Ukazatele rentability

Měří rentabilitu daného podniku. Nejčastěji poměřují čistý zisk společnosti za uplynulých 12 měsíců k některému ze zdrojů.

 • ROE (Return on equity) – Rentabilita vlastního jmění poměřuje čistý zisk na akcii za uplynulých 12 měsíců k vlastnímu jmění společnosti.
 • ROA (Return on assets) – Rentabilita aktiv poměřuje čistý zisk na akcii za uplynulých 12 měsíců k účetní hodnotě všech aktiv firmy.
 • ROC (Return on capital) – Rentabilita kapitálu poměřuje čistý zisk na akcii za uplynulých 12 měsíců k celkové hodnotě kapitálu, který firma využívá k podnikání (tedy součet vlastního jmění a dluhů).

Ukazatele zadlužení

Měří zadlužení společnosti. Jakmile přesáhne zadlužení firmy určitou hranici, představuje zvyšující se zadlužení pro investory riziko.

 • Debt/Equity – Ukazatel dluhu k účetní hodnotě vlastního jmění. V obecné rovině se považuje za hranici rozumného financování hodnota do 60 %. Každé odvětví je nicméně specifické a je vždy lepší posuzovat individuálně.