Predikce pro rok 2023

Server VisualCapitalist zveřejnil zajímavou infografiku, v níž shrnul konsenzus predikcí pro rok 2023. Autoři vycházeli z více než 500 různých zdrojů (podcasty, články, reporty či rozhovory). Čím více teček dané téma má, tím silnější je konsenzus.

Bude velmi zajímavé sledovat, které z predikcí se na konci roku skutečně vyplní (resp. nevyplní). Odhady „expertů“ totiž bývají chronicky nepřesné. Většinou jsou totiž silně ovlivněny nedávnou minulostí, která je extrapolována do budoucna. Často zcela selhávají v klíčových zlomových bodech. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že autoři predikcí pouze uspokojují poptávku po „věštbách z křišťálové koule“. Lidé/investoři chtějí věřit, že existují experti, kteří znají budoucnost. A to i přesto, že je budoucnost neznámá.

Níže uvedené proto berte spíše jako průzkum tržního konsenzu, než jako informaci, na základě níž byste upravovali svá investiční rozhodnutí.

Predikce pro rok 2023