O autorovi

Investováním na kapitálových trzích se intenzivně zabývám přibližně od svých dvaceti let. Zaměřuji se na všechny klíčové třídy aktiv, primárně však na investice do akcií. V průběhu let jsem studoval technickou analýzu, fundamentální analýzu i behaviorální finance. Dále pak výhody i nevýhody výběru akcií přístupem top-down i bottom-up. Seznámil jsem se s širokou škálou kvantitativních i kvalitativních přístupů k investování. Zlomovým bodem byl pro mne však okamžik, kdy jsem objevil výroční zprávy Warrena Buffetta a knihy Benjamina Grahama a jeho následovníků. Okamžitě jsem pochopil, že jsem narazil na smysluplnou investiční filosofii, kterou jsem hledal.

Připadalo mi naprosto logické a přirozené nahlížet na nákup akcie jako na nákup podílu ve skutečném podniku, kterému předchází hloubková analýza společnosti. Stejně tak jsem se ztotožnil s myšlenkou nakupovat akcie pouze za cenu ležící pod úrovní jejich skutečné vnitřní hodnoty. Vyhovovala mi konzervativnost přístupu a myšlenka podstupování omezené míry rizika při zachování solidního výnosového potenciálu investic. Zároveň jsem ocenil, že value investování bylo představeno světu již ve třicátých letech minulého století a bylo úspěšně otestováno tisíci investory napříč kontinenty, přičemž obstálo na výbornou. Jakmile jsem pečlivě prostudoval veškeré argumenty pro a proti, stal se ze mne zarytý value investor.

Investování jsem se rozhodl zasvětit svou profesní kariéru. Hned po dokončení vysokoškolského studia jsem nastoupil jako akciový a komoditní analytik u jednoho z největších obchodníků s cennými papíry v České republice. Kromě tvorby analýz a komunikace s médii jsem se podílel na spuštění investiční strategie založené na bottom-up selekci value akcií vybíraných na základě kvantitativního screeningu a hloubkové fundamentální analýzy. Po pěti letech jsem se rozhodl změnit zaměstnání a nastoupil jsem k jednomu z největších institucionálních investorů v ČR, kde mimo jiné spolupracuji s portfolio manažery na správě penzijních fondů.

Jsem autorem knihy Investice do akcií – základy value investování. Více o knize naleznete ZDE.

Chcete-li mne kontaktovat (ať již z důvodu nápadů na vylepšení těchto stránek či jakéhokoliv jiného), neváhejte napsat na investicedoakcii@post.cz

Petr Čermák