Konkurenční výhody Warrena Buffetta

Nedávno jsem při pročítání webu narazil na článek na mastersinvest.com s názvem „Buffett´s Edge“, v němž se autor snažil přehledně seřadit konkurenční výhody Warrena Buffetta, které mu pomáhají dosáhnout zcela výjimečných investičních výsledků, a které považuje autor za nejdůležitější. O každé z konkurenčních výhod hovoří sám Buffett, protože je popsána prostřednictvím jeho citátu. Ve skutečnosti se vlastně jedná o kompilát různých investičních citátů, ale i tak stojí za přečtení.

Kompletní článek s citáty naleznete zde.

Konkurenční výhody Warrena Buffetta – stručný souhrn:

 • Čtení a přemýšlení
 • Disciplína
 • Kontrola emocí
 • Láska k investování
 • Žádné rozptýlení
 • Žádné postranní úmysly
 • Pokora
 • Učení se z chyb
 • Nezávislé přemýšlení
 • Kontrariánská povaha
 • Věk
 • Komunikační dovednosti
 • Odstup od Wall Street
 • Value investiční přístup
 • Generalista/oportunista
 • Dlouhodobý investiční horizont
 • Kruh kompetencí – investice pouze do firem, kterým rozumí
 • Uvažování jako vlastník podniku
 • Vyhledávání firem s dobrým managementem
 • Konzervativní předpoklady
 • Přístup k informacím
 • Možnost nezveřejňovat okamžitě své nové pozice v portfoliu
 • Nákupy fungujících, předvídatelných a kvalitních firem
 • Žádné investiční komise
 • Totožné dlouhodobé cíle se svými akcionáři
 • Vyhýbání se finanční páce
 • Udržování dostatečné hotovosti
 • Permanentní kapitál
 • Žádné mark-to-market účtování 100 % vlastněných firem
 • Orientace na minimalizaci ztrát
 • Vyhýbání se startupům a IPO
 • Etika
 • Hledání win-win řešení