Jaké výnosy očekávat od jednotlivých tříd aktiv? Souhrn odhadů vybraných bank a finančních institucí.

Prosinec minulého roku byl nejhorším závěrečným měsícem od roku 1931. Leden zase nejvýnosnějším začátkem roku za uplynulých 32 let. Ceny akcií jsou v posledních měsících poměrně volatilní. Jaké lze přibližně očekávat výnosy v nejbližších několika letech? Pojďme se společně podívat na očekávání vybraných bank a investičních společností.

Ještě než se ponoříme hlouběji do čísel, je třeba upozornit, že níže uvedené očekávané výnosy byly většinou sestavovány ke konci roku 2018 (avšak ne vždy). Po lednovém růstu akciových trhů se tudíž situace mírně změnila.  

10-15leté očekávané výnosy vybraných tříd aktiv od JP Morgan

Banka JP Morgan na konci minulého roku odhadovala, že v průběhu následujících 10-15 let budou nejvýnosnější třídou aktiv akcie rozvíjejících se zemí (očekávaný výnos kolem 8 % ročně). V těsném závěsu by měly být private equity fondy v USA. Za třetí nejatraktivnější oblast považují akcie firem s vysokou tržní kapitalizací v Evropě.

Ocekavane 10 az 15 lete vynosy vybranych trid aktiv JPM

GMO a jejich 7letý odhad reálných výnosů

Při pohledu na odhady GMO je patrné, že nejvyšší výnosy očekávají u value akcií na rozvíjejících se trzích (8,2 % reálný výnos, nominální výnos 10,4 %). Průměrná roční výkonnost akcií na rozvíjejících se trzích jako celku by se měla pohybovat na úrovni kolem 4,7 % (nominální 6,9 %). Nejhůře by si měly vést mezinárodní dluhopisy (z pohledu US investora zajištěné do USD) a US akcie s vysokou tržní kapitalizací (-2,5 % reálná výkonnost, -0,3 % nominální).  

Ocekavane 7 lete vynosy dluhopisu GMO

Desetileté očekávané výnosy vybraných tříd aktiv od Research Affiliates

Research Affiliates očekávají, že nejvýnosnější třídou aktiv se v následujících deseti letech stanou akcie na rozvíjejících se trzích (+9,3 %) a akcie EAFE (+7,8 %). Nejhůře by si měly vést státní dluhopisy mimo USA (+2,0 %).

Ocekavane 10 lete vynosy vybranych trid aktiv RAF

V případě jednotlivých akciových trhů očekávají v Research Affiliates nejvyšší výnosy tureckých akcií (+15,5 %) a ruských akcií (+14,7 %). Nejhorší výnosy očekávají v případě US akcií.

Ocekavane 10 lete vynosy vybranych akciovych trhu RAF

Desetileté odhady banky BNY Mellon Wealth Management

Banka BNY Mellon Wealth Management očekává, že nejvýnosnější třídou aktiv budou US Venture fondy (+8,6 %). V těsném závěsu by měly být akcie na rozvíjejících se trzích (+8,5 %) a US private equity fondy (+8,1 %). Kompletní report naleznete ZDE.

Ocekavane 10 lete vynosy vybranych trid aktiv BNY
Ocekavane 10 lete vynosy vybranych alternativnich trid aktiv BNY

Desetileté odhady výnosů od Vanguardu

Svou křišťálovou kouli si vyleštili i ve společnosti Vanguard. Očekávají, že se desetiletý výnos amerických akciových indexů bude pohybovat v rozmezí 3 % až 5 %, v případě akcií mimo Spojené státy by měl dosáhnout 6 % až 8 %. Globální akcie by měly v průměru zhodnotit o 4,5 % až 6,5 % ročně.   

Ocekavane 10 lete vynosy vybranych trid aktiv VG
Ocekavane 10 lete vynosy dluhopisu VG

A co na to konkurent Vanguardu BlackRock?

BlackRock odhaduje, že nejvýnosnější třídou aktiv budou v následujících deseti letech US private equity fondy (+12,7 %) a akcie firem s vysokou tržní kapitalizací mimo Spojené státy (+9,3 %). Data BlackRocku naleznete ZDE.

Ocekavane 10 lete vynosy vybranych trid aktiv BRK

A do třetice odhady banky State Street

Banka State Street patří (podobně jako Vanguard či BlackRock) k největším providerů ETF v USA i ve světě. Banka očekává nejvyšší desetileté výnosy od akcií na rozvíjejících se trzích. Nejhorších výsledků by měly dosáhnout japonské státní dluhopisy.

Ocekavane 10 lete vynosy vybranych trid aktiv SS

Závěr

Většina výše uvedených odhadů se zcela jistě nenaplní. Budoucnost je totiž neznámá! Nikdo neví, jaké třídy aktiv vynesou nejvíce. Avšak na základě valuací a jiných parametrů lze alespoň o něco zúžit rozpětí desetiletých potenciálních výnosů. Sice se nám vždy nepodaří určit nejjasnější hvězdu budoucnosti, ale aspoň zde existuje šance, že se budeme dívat směrem ke správné galaxii. Výše uvedené predikce bezpochyby nedosahují stejné kvality. I přesto jich zde uvádíme hned několik, aby čtenář získal všeobecný přehled o jistém tržním konsenzu.

Z výsledků je zřejmé, že téměř všichni věří akciím na rozvíjejících se trzích. Naopak nejslabší výsledky očekávají od dluhopisů. Budou skutečně akcie na rozvíjejících se trzích za 10let nejvýnosnější třídou aktiv? Těžko říci*. Finální rozhodnutí a analýzu si musí udělat každý investor sám.

Výše uvedené odhady však mohou být investorům i přes značnou dávku nejistoty prospěšné. Mohou pomoci lépe ukotvit jejich očekávání ohledně dlouhodobých výnosů. Z výše uvedených odhadů je zřejmé, že jen stěží lze v následujících deseti letech očekávat průměrné roční akciové výnosy na úrovni 10 % a více. V neposlední řadě mohou investory, kteří do svých portfolií vybírají konkrétní akcie, nasměrovat k potenciálně atraktivním regionům, v nichž mohou začít hledat podhodnocené akcie.

*Vzpomeňme na nedávnou minulost. Ještě před několika lety téměř všichni shodně tvrdili, že evropské akcie jsou atraktivnější než americké. Panovalo všeobecné přesvědčení, že jejich výkonnost bude vyšší. O několik let později se prozatím tato teze nenaplnila. Americké akcie dominují, evropské zaostávají. Uvidíme, co přinesou roky následující. Zda evropské akcie v dlouhém horizontu přeci jen americké překonají či nikoliv.


Upozornění: Výše uvedený článek by v žádném případě neměl být vnímán jako doporučení k nákupu či prodeji! Názory bank a jiných finančních společností uvedených výše se mohou v čase měnit. Autor webu v době psaní článku vlastní ve svém osobním portfoliu ETF se zaměřením na rozvíjející se trhy a Jižní Koreu. Autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto textu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.