Do předčasného důchodu s pravidlem 4 %. Skutečně?

Nedávný průzkum společnosti Vanguard odhalil, že 22 % mileniálů v USA plánuje odchod do důchodu dříve než v 60 letech. Většina z nich se hlásí k hnutí F.I.R.E. (Financial Independence Retire Early), které získává v posledních letech mezi mladými lidmi čím dál více příznivců. Firma Vanguard však v nedávné studii upozornila, že tzv. pravidlo 4 % (viz níže), které je základním stavebním kamenem F.I.R.E., je ve své původní podobě pro potřeby předčasného odchodu do důchodu v relativně mladém věku nedostatečné. Prezentovala nicméně několik návrhů, jak jej lze optimalizovat.

Co je F.I.R.E.?

Hnutí (či životní styl) F.I.R.E. začalo ve Spojených státech získávat popularitu po finanční krizi v letech 2008-2009. Pozornost mainstreamových médií nicméně přilákalo až v roce 2018. Jeho kořeny sahají do počátku devadesátých let, kdy Vicki Robin a Joe Dominguez napsali knihu Your Money or Your Life, která položila myšlenkový základ F.I.R.E.. V roce 2010 na ně navázal Jacob Lund Fisker s knihou Early Retirement Extreme a v roce 2011 Peter Adeney  se svým populárním blogem Mr. Money Mustache, který výše uvedené knihy dále rozvinul.     

Primárním cílem životního stylu F.I.R.E. je co nejdříve získat finanční nezávislost a odejít do předčasného důchodu. Jeho příznivci radikálně snižují své životní náklady a spoří převážnou část svých příjmů, které následně investují. Milníkem finanční nezávislosti je okamžik, kdy se jejich portfolio vyšplhá na úroveň, která zajistí, že si z něj každý rok budou moci vybrat 4 % prostředků (zvýšených o inflaci), jimiž pokryjí své životní náklady. Tento přístup bývá také označován za pravidlo 4 %.

Výše portfolia, která zajišťuje finanční nezávislost, je přirozeně u každého člověka jiná. Určuje ji především velikosti jeho měsíčních výdajů. Ty ovlivňuje nejen jeho životní styl (rozhazovačný vs. skromný), ale i region (velkoměsto vs. venkov), v němž žije, rodinný stav (svobodný vs. ženatý/vdaná s dětmi) a řada dalších faktorů. Kromě výdajů je pro rychlost dosažení finanční nezávislosti klíčová samozřejmě i příjmová strana (velikost mzdy a %, které jsme schopni uspořit + tempo zhodnocení investovaných prostředků). Za hranici minimálního množství peněz, které jsou nutné pro odchod do předčasného důchodu, se obecně uvádí cca 25-35 násobek ročních výdajů.

Po dosažení finanční nezávislosti získává člověk absolutní svobodu, která mu umožňuje nakládat s volným časem bez jakýchkoliv omezení. Ze zaměstnání se následně stává možnost, nikoliv povinnost.

Umožňuje pravidlo 4 % předčasný odchod do důchodu?

Společnost Vanguard v níže uvedené studii dospěla k závěru, že 4 % pravidlo je ve své původní podobě (Bengen, 1994) pro potřeby předčasného odchodu do důchodu v relativně mladém věku nedostatečné. Původní zjednodušená verze totiž byla vytvořena pro potřeby tradičního důchodu a počítala s průměrnou délkou důchodu 30 let. Předčasný důchod však může v některých případech příznivců F.I.R.E. znamenat i 50 let důchodu. V takovém případě si s původní verzí nevystačí. Vanguard proto ve studii navrhl několik potenciálních vylepšení.

Dokument je rozdělen do 3 částí:

  • Revize původního pravidla 4 %
  • Zamyšlení nad některými předpoklady
  • Návrhy na vylepšení

 Dokument „Fuel for the F.I.R.E.:  Updating the 4% rule  for early retirees“ naleznete ZDE.

Tip:

  • Více o F.I.R.E. naleznete ZDE, ZDE, ZDE či ZDE.
  • Čím dál více Američanů hodlá odejít do předčasného důchodů – průzkum Hearts&Wallets ZDE.