Aktivista Loeb vidí příležitosti v shortování akcií, rozebírá investici v Nestlé

Daniel Loeb (zakladatel a portfolio manažer aktivistického fondu Third Point) zveřejnil pravidelný dopis akcionářům (zde), v němž rozebírá výkonnost fondu v roce 2017, makroekonomické prostředí ve světě, příležitosti v shortování akcií a svou investici ve společnosti Nestlé.

Stručné shrnutí dopisu akcionářům:

 • Výkonnost fondu v roce 2017 dosáhla 18,1 %.
 • Loeb je přesvědčen, že za solidními výsledky portfolia stojí především odklon od generalistické analýzy akcií směrem k větší specializaci na konkrétní odvětví a třídy aktiv.
 • Dařilo se nejen akciové části portfolia, ale i dluhopisové.
 • Loeb se ve fondu v průběhu uplynulých dvou let zaměřil mnohem více na shortování akcií (spekulace na pokles ceny).
 • Věří, že vleklé období velmi nízkých úrokových sazeb vedlo k růstu kapacit v řadě odvětví a bude mít nepříznivé důsledky na schopnost některých firem kontrolovat ceny a na jejich marže, což vytvoří řadu zajímavých investičních příležitostí v oblasti shortování.
 • Rok 2017 charakterizuje jako velmi vlídné makroekonomické prostředí pro akcie a zamýšlí se, zda bude pokračovat i v roce 2018.
 • Domnívá se, že tempo hospodářského růstu se již příliš nezvýší, ale uvolněné finanční podmínky v kombinaci s fiskálními stimuly mohou udržet růst ekonomiky na současných úrovních.
 • Inflace patrně mírně vzroste, ale zůstane pod cílovými úrovněmi centrálních bank.
 • Podmínky v USA by měly zůstat příznivé, především díky – uvolněným finančním podmínkám, daňové reformě, fiskálním výdajům, kapitálovým výdajům firem a deregulaci.
 • Zároveň se obává vzrůstajícího rizika. Obzvláště upozorňuje na čtyři faktory:
  • Neobvyklá kombinace silného hospodářského růstu a nízké inflace se patrně nebude opakovat. Očekává růst volatility.
  • Obává se rostoucí inflace a reakce trhu na zvyšující se tempo růstu cen.
  • Momentum růstu zisků firem dosáhlo svého maxima a nastane normalizace, což může zvýšit volatilitu.
  • Pravděpodobnost recese v USA je v následujícím 1-2 letech nízká, a to především díky silnému růstu HDP podpořenému uvolněnými finančními podmínkami, daňovou reformou, fiskálními výdaji, nízkými úrokovými sazbami a nedostatkem makroekonomických nerovnováh. Obává se však recese vyvolané nečekanými událostmi, které by zastihly investory nepřipravené.
 • Rozebírá svou investici do akcií společnosti Nestlé a svůj aktivistický přístup, jednání s managementem a pokroky, kterých bylo dosaženo.
 • Stále zůstává přesvědčen, že se firma musí zaměřit na 4 hlavní body:
  • Zvýšit tempo růstu tržeb a svou ziskovost
  • Optimalizovat rozvahu a zvýšit rentabilitu kapitálu
  • Změnit své portfolio nakoupených firem prostřednictvím nových akvizic a odprodejů
  • Zpeněžit svou investici ve společnosti L´Oreal

Tip: