Akciové trhy rozvíjejících se zemí – shrnutí a výhled Franklin Templeton za 4Q 2017

Společnost Franklin Tempeton Investments patří k předním specialistům na akcie v rozvíjejících se zemích a frontier markets[1]. V průběhu včerejšího dne zveřejnili své stručné shrnutí za 4Q 2017 a výhled pro nejbližší měsíce. Kompletní verzi naleznete zde.

Akciové trhy rozvíjejících se zemí – stručné shrnutí:

  • Zvyšování úrokových sazeb americké centrální banky zatím nemělo i přes obavy trhu na rozvíjející se trhy (dále jen „EM“) výraznější vliv. Důvodem bylo očekávání normalizace sazeb a zároveň silné fundamenty EM.
  • Důležitou roli hrála politika. V roce 2018 tomu nebude jinak, protože Brazílii, Mexiko a Rusko čekají prezidentské volby.
  • V průběhu roku 2017 přiteklo na EM cca 80 mld. USD, což je po roce 2009 a 2010 nejvyšší příliv aktiv v absolutním vyjádření.
  • EM mohou být v následujících měsících volatilní.
  • Očekávají, že se EM bude dařit i v roce 2018, obzvláště díky příznivým valuacím a solidnímu růstu.
  • Za nejperspektivnější region považují Asii. Příležitosti lze najít i v Brazílii či Rusku.
  • Dále poskytují přehled nejdůležitějších událostí v jednotlivých geografických regionech EM ve 4Q.

Proč věnovat stručnému souhrnu pozornost?

Za normálních okolností value investor podobným shrnutím investičních domů, které vycházejí z makra, nevěnuje příliš velkou pozornost. Franklin Templeton nicméně patří do kategorie institucionálních investorů, kteří jsou známí spíše svou detailní fundamentální analýzou na úrovni jednotlivých akcií, která hraje při jejich rozhodování o investicích prim. Proto s ohledem na skutečnost, že akcie na EM patří v posledních měsících z hlediska valuací k tzv. „nejméně špinavému tričku“ (rozumějme – akciové trhy jsou drahé, a to včetně EM, ale EM nejsou tak drahé jako ostatní) a Franklin Templeton patří ke specialistům na daný region, tak neuškodí vyslechnout si jejich názor a případně se podívat na akcie v regionech, které považují za atraktivní.

Akciové trhy rozvíjejících se zemí považuje za atraktivní ve svém čtvrtletním komentáři i Jeremy Grantham z GMO (zde).


[1] Frontier markets – jedná se o trhy rozvíjejících se ekonomik s velmi malými akciovými trhy, které se ještě nebyly schopné dostat do kategorie rozvíjejících se trhů (tzv. Emerging markets (EM)).Jedná se například o většinu zemí v Africe, ale také například Chorvatsko, Makedonii, Srbsko, Vietnam a další.